Zawieszenie strajku

Szanowni Państwo, Oddział ZNP w Cieszynie pismem z dnia 25.04.2019r. poinformował o bezterminowym zawieszeniu akcji strajkowej począwszy od dnia 27.04.2019r. (sobota). O terminie ewentualnego odwieszenia strajku Oddział ZNP poinformuje osobnym pismem. Dyrektor ZPPP w Cieszynie dr Jadwiga Miękina-Pindur

Informacja

Informujemy, że spotkanie konsultacyjne w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia dla rodziców dzieci z Zespołem Aspergera planowane na dzień 15.02.2018r. nie odbędzie się. O kolejnym spotkaniu będziemy informować za pośrednictwem strony internetowej. Przepraszamy.

Informacja

Informujemy, że grupa wsparcia dla rodziców dzieci z różnego typu niepełnosprawnościami planowana na dzień 15.02.2018r. nie odbędzie się. Kolejne spotkanie odbędzie się 12.04.2018r. o godz.16.00 w PPP w Skoczowie. Przepraszamy.