Zawieszenie zajęć w PPP w Cieszynie i PPP w Skoczowie

Dyrekcja Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej informuje, że w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, na podstawie § 18 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach oraz za zgodą Zarządu Powiatu Cieszyńskiego (Uchwała Nr 413/ZP/VI/20 z dnia 12 marca Read more about Zawieszenie zajęć w PPP w Cieszynie i PPP w Skoczowie[…]

Finał konkursu plastycznego!

W dniu 18.02.2020r. Jury konkursu plastycznego „Kolory smutku, odcienie radości” skierowanego dla dzieci i młodzieży Powiatu Cieszyńskiego w składzie: Pani prof. Uniwersytetu Śląskiego dr hab. Urszula Szuścik – przewodnicząca, Pani Barbara Kłosowska – Kierownik Biura Promocji Zdrowia Starostwa Powiatowego w Cieszynie, Pani Marta Jonderko – Wicedyrektor Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Cieszynie- ogłosiło wyniki.

[…]