Informacja

Informujemy, że spotkanie konsultacyjne w ramach Grupy Wsparcia dla rodziców dzieci z Autyzmem i Zespołem Aspergera, które miało się odbyć w dniu 16.05.2019r. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Skoczowie zostaje odwołane. Przepraszamy.

[…]

Zawieszenie strajku

Szanowni Państwo, Oddział ZNP w Cieszynie pismem z dnia 25.04.2019r. poinformował o bezterminowym zawieszeniu akcji strajkowej począwszy od dnia 27.04.2019r. (sobota). O terminie ewentualnego odwieszenia strajku Oddział ZNP poinformuje osobnym pismem. Dyrektor ZPPP w Cieszynie dr Jadwiga Miękina-Pindur

WIELKANOC 2019

Niech te Święta Wielkanocne będą pełne nadziei i wiary,
 a Chrystus Zmartwychwstały przyniesie wszystkim
radość, miłość, pokój i szczęście.

Radosnych Świąt Wielkanocnych

życzą

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i Pracownicy
Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Cieszynie        

[…]

PROTEST – STRAJK

Szanowni Państwo,

w związku z przewidywanym od 8.04.2019 r. strajkiem pracowników oświaty zachodzi uzasadniona obawa, że wraz z rozpoczęciem w ZPPP w Cieszynie akcji strajkowej zaplanowane w Poradniach wizyty dzieci, w tym diagnozy, konsultacje oraz terapie nie odbędą się.

[…]