Zaproszenie na grupę wsparcia dla surdopedagogów

Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Cieszynie serdecznie zaprasza surdopedagogów na spotkanie w ramach sieci współpracy i samokształcenia dla surdopedagogów placówek oświatowych Powiatu Cieszyńskiego, które odbędzie się 08.05.2024r. (środa)  o godzinie 9:00 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Cieszynie ul. Kraszewskiego13a 

[…]
Skip to content