5 września 2017

Kadra

Dyrektor

dr Jadwiga Miękina-Pindur

Wicedyrektor

mgr Małgorzata Krótki

Główny Księgowy

Sławomira Herzyk

Dział Kadr

Katarzyna Gluza 

Pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Cieszynie

 

Zespół Psychologów

mgr Joanna Domagała – psycholog

mgr Katarzyna Korbut-Kołodziejczyk – psycholog,  tyflopedagog, surdopedagog

mgr Anna Tomkiel-Nizio – psycholog

mgr Olga Chybiorz –  psycholog, surdopedagog, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

mgr Beata Nawrat – psycholog, pedagog, psychoterapeuta

mgr Ewa Gansel – psycholog, oligofrenopedagog

mgr Agnieszka Wojtas – psycholog, doradca zawodowy

mgr Maria Kulej – psycholog, psycholog sportu

mgr Anna Klima – psycholog

mgr Dominika Pietroszek – psycholog, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju

mgr Łukasz Stefański – psycholog

mgr Joanna Bala – psycholog

Zespół Pedagogów

dr Jadwiga Miękina-Pindur – oligofrenopedagog

mgr Małgorzata Krótki – tyflopedagog, oligofrenopedagog

mgr Barbara Cieślar – terapeuta SI, tyflopedagog, oligofrenopedagog

mgr Renata Twardowska – tyflopedagog

mgr Maria Szarzec – pedagog, psycholog

mgr Agnieszka Surzycka – surdopedagog, oligofrenopedagog

mgr Maria Kopeć – pedagog

mgr Beata Zipper-Malina – pedagog

mgr Iwona Donocik – pedagog

Zespół Logopedów

mgr Małgorzata Baran – logopeda, oligofrenopedagog, terapeuta AAC, surdopedagog

mgr Tomasz Brawański – neurologopeda

Doradca Zawodowy

mgr Izabela Baszczyńska

Administracja

Małgorzata Ronchetti – specjalista

mgr Gabriela Merchut – starszy referent

Dział Techniczny

Grzegorz Kapałka

Marcin Rzymanek

 

Pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Skoczowie

Zespół Psychologów

mgr Marta Jonderko – psycholog, surdopedagog, doradca zawodowy

mgr Aurelia Pochopień – psycholog

mgr Joanna Śliwka – psycholog

mgr Edyta Szarzec – psycholog

mgr Szymon Chrząstek – psycholog, psychoterapeuta

mgr Monika Prościewicz-Bujok – psycholog

Zespół Pedagogów

mgr Ewa Nowińska – pedagog

mgr Małgorzata Wadas – pedagog

Logopeda

mgr Dorota Chmura – logopeda, oligofrenopedagog

Administracja

Ewa Wiącek – specjalista

Dział Techniczny

Celina Kisiała