5 września 2017

Kadra

Dyrektor

dr Jadwiga Miękina-Pindur

Wicedyrektor

mgr Małgorzata Krótki

mgr Barbara Cieślar

Główny Księgowy

Sławomira Herzyk

Dział Kadr

Katarzyna Gluza 

Pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Cieszynie

 

Zespół Psychologów

mgr Katarzyna Korbut-Kołodziejczyk – psycholog,  tyflopedagog, surdopedagog

mgr Anna Tomkiel-Nizio – psycholog

mgr Olga Chybiorz –  psycholog, surdopedagog, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

mgr Beata Nawrat – psycholog, pedagog, psychoterapeuta

mgr Ewa Gansel – psycholog, oligofrenopedagog

mgr Agnieszka Wojtas – psycholog, doradca zawodowy

mgr Maria Kulej – psycholog, psycholog sportu

mgr Anna Klima – psycholog

mgr Dominika Pietroszek – psycholog, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju

mgr Monika Kozioł – psycholog

mgr Katarzyna Małyjurek – psycholog

mgr Joanna Bala – psycholog

mgr Joanna Nowińska – psycholog

 

Zespół Pedagogów

dr Jadwiga Miękina-Pindur – oligofrenopedagog

mgr Małgorzata Krótki – tyflopedagog, oligofrenopedagog

mgr Barbara Cieślar – terapeuta SI, tyflopedagog, oligofrenopedagog

mgr Renata Twardowska – tyflopedagog

mgr Maria Szarzec – pedagog, psycholog

mgr Agnieszka Surzycka – surdopedagog, oligofrenopedagog

mgr Ewelina Wróblewska – oligofrenopedagog, neurologopeda

mgr Beata Zipper-Malina – pedagog

mgr Ilona Boruta – pedagog terapeuta

mgr Magdalena Kapalska – oligofrenopedagog, terapeuta SI

Zespół Logopedów

mgr Tomasz Brawański – neurologopeda

mgr Magdalena Myrta – neurologopeda

mgr Izabela Borecka – logopeda

Doradca Zawodowy

mgr Izabela Baszczyńska

Administracja

Małgorzata Ronchetti – specjalista

mgr Gabriela Merchut – starszy referent

Dział Techniczny

Marcin Rzymanek

 

Pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Skoczowie

Zespół Psychologów

mgr Marta Jonderko – psycholog, surdopedagog, doradca zawodowy

mgr Joanna Śliwka – psycholog

mgr Edyta Szarzec – psycholog

mgr Szymon Chrząstek – psycholog, psychoterapeuta

mgr Beata Nawrat – psycholog, pedagog, psychoterapeuta

mgr Monika Prościewicz-Bujok – psycholog

mgr Marta Zagórska – psycholog

Zespół Pedagogów

mgr Ewa Nowińska – pedagog

mgr Małgorzata Wadas – pedagog

mgr Agata Mynarz – pedagog, logopeda

Logopeda

mgr Dorota Chmura – logopeda, oligofrenopedagog

Administracja

Ewa Wiącek – specjalista

Katarzyna Bogacz

Dział Techniczny

Celina Kisiała

Skip to content