„Obierz kurs na NGO”

Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Cieszynie po raz kolejny przystąpił do Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery (OTK), którego inicjatorem jest Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej. Akcja jest przeprowadzana od 2009r. a nasza poradnia angażuje się w te działania każdego roku #OTK2022SDSiZRP

Hasłem tegorocznego OTK, które ogłasza stowarzyszenie, było „Złap za stery do swojej kariery”.

Jednym z działań, które pracownicy poradni zrealizowali było zorganizowane we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Cieszynie Seminarium „Obierz kurs na NGO”.

Seminarium odbyło się 21.10.2022 na terenie Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie.

Zostali zaproszeni pedagodzy/doradcy zawodowi i uczniowie wszystkich szkół ponadpodstawowych z powiatu cieszyńskiego.

Celem było przekazanie wiedzy nt instytucji III sektora, jako jednej z alternatyw
w planowaniu ścieżki kariery zawodowej.

Prelegentami byli pełni charyzmy i zaangażowania praktycy, osoby działające w organizacjach pozarządowych.

Seminarium rozpoczęły przywitaniem i wprowadzeniem w temat:

Wicedyrektorka Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie Pani Dorota Bizoń

oraz Pani Małgorzata Krótki – Wicedyrektorka Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Cieszynie.

Następnie Pani Izabela Baszczyńska – doradca zawodowy Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Cieszynie, która była moderatorem Seminarium, przybliżyła ideę OTK oraz cel Seminarium zapowiadając prelegentów.

Pierwszym z zaproszonych prelegentów była Pani Agnieszka Kowalska, animator Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Bielsku- Białej (OWES) Stowarzyszenia Bielskie Centrum Przedsiębiorczości. Pani Agnieszka w bardzo rzetelny, profesjonalny i przystępny sposób przybliżyła zebranym temat instytucji III sektora, oraz przedstawiłam wsparcie, jakie oferuje OWES.

Następną charyzmatyczną prelegentką była Pani Anna Janczyk-Zabrocka, fundraiser z Żywieckiej Fundacji Rozwoju, która zarażała swoją pasją i humorem opowiadając o działaniach Fundacji. Opowiedziała również o swojej karierze zawodowej w organizacjach pozarządowych.

Kolejna prelegentka – Pani Olga Białoń, Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Pomocna Dłoń Blisko Ciebie” z Cieszyna, przekazała duże pokłady ciepła i życzliwości opowiadając o celach, założeniach i działaniach Stowarzyszenia. Uczniowie uczestniczący w Seminarium mogli również usłyszeć o miejscu, gdzie mogą się spotykać i spędzać aktywnie czas.

Ostatnią z zaproszonych prelegentek była Pani Ewa Kocurek-Muszyńska, Prezes Zarządu Fundacji ,,Adonai” z Cieszyna. Pani Ewa szczególnie adresowała swoje wystąpienie do uczniów, barwnie i z pasją opowiadając o możliwościach realizowania idei wolontariatu.

Poznaliśmy historię fundacji, w tym „smaczną” opowieść o powstaniu i funkcjonowaniu Bistra Stacja SCI.

Na zakończenie Izabela Baszczyńska, jako przedstawiciel tym razem Projektu Śląskie NoweFio 2021-2023 realizowanego przez Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości przedstawiła informacje z zakresu możliwości uzyskania grantów przez młode organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne.

Seminarium już za nami, ale to co usłyszeliśmy, poczuliśmy zostanie z nami…

Poznaliśmy niezwykle barwny i bardzo różnorodny świat organizacji pozarządowych; jego wielką moc sprawczą i piękne idee, które mu przyświecają.

Dodatkowo, co istotniejsze, prelegentki udowodniły, że można realizować własne pasje, marzenia i planować swoją drogę kariery zawodowej właśnie w instytucjach pozarządowych.

Dziękujemy prelegentom, że przyjechali i podzielili się z nami swoją wiedzą i pasją.

Dziękujemy pedagogom, doradcom zawodowym i uczniom, że byliście J

Serdeczne podziękowania dla Pani Doroty Bizoń, Wicedyrektorki Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie i zaangażowanych pracowników PUP.

Skip to content