Nasze działania obejmują

Diagnoza

Terapia

Opieka Logopedyczna

Poradnictwo

Grupy wsparcia

Profilaktyka, Promocja zdrowia

Doradztwo edukacyjno-zawodowe

Wspieranie rozwoju uzdolnień

O nas

Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych swoim zasięgiem obejmuje placówki oświatowe Powiatu Cieszyńskiego. W skład Zespołu wchodzą dwie Poradnie Psychologiczo-Pedagogiczne znajdujące się w Cieszynie i Skoczowie. Oferujemy bezpłatną pomoc psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną oraz doradztwo zawodowe. Oferta skierowana jest dla dzieci i młodzieży w każdym okresie życia tj. od niemowlęctwa do zakończenia szkoły ponadgimnazjalnej, jak również dla ich rodziców i prawnych opiekunów. Zapisy do poradni realizowane są na wniosek rodzica, opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia. Swoje usługi kierujemy ponadto do specjalistów, nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek.

Nasz Zespół to specjaliści

Psycholodzy, Pedagodzy, Logopedzi, Doradcy Zawodowi

Jesteśmy z Wami od 50 lat

Odwiedź nas

Jak przygotować dziecko do wizyty w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

ZPPP w Cieszynie proponuje możliwość porad i konsultacji telefonicznych w dniach: • poniedziałek w godz. 12.00-14.00 w PPP w Cieszynie, tel. 33 852 24 33 lub 785 190 096 • czwartek w godz. 12.00-13.00 w PPP w Skoczowie, tel. 33 853 25 54 lub 783 966 592 Konsultacje są przeznaczone zarówno dla nauczycieli, jak i rodziców uczniów. Jednocześnie przypominamy, że na Facebooku Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Cieszynie znajdują się materiały na temat depresji oraz profilaktyki zdrowia psychicznego. Zachęcamy do skorzystania z tych materiałów.

Aktualności

Napisz do nas!