Nasze działania obejmują

Diagnoza

Terapia

Opieka Logopedyczna

Poradnictwo

Grupy wsparcia

Profilaktyka, Promocja zdrowia

Doradztwo edukacyjno-zawodowe

Wspieranie rozwoju uzdolnień

O nas

Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych swoim zasięgiem obejmuje placówki oświatowe Powiatu Cieszyńskiego. W skład Zespołu wchodzą dwie Poradnie Psychologiczo-Pedagogiczne znajdujące się w Cieszynie i Skoczowie. Oferujemy bezpłatną pomoc psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną oraz doradztwo zawodowe. Oferta skierowana jest dla dzieci i młodzieży w każdym okresie życia tj. od niemowlęctwa do zakończenia szkoły ponadgimnazjalnej, jak również dla ich rodziców i prawnych opiekunów. Zapisy do poradni realizowane są na wniosek rodzica, opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia. Swoje usługi kierujemy ponadto do specjalistów, nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek.

Nasz Zespół to specjaliści

Psycholodzy, Pedagodzy, Logopedzi, Doradcy Zawodowi

Odwiedź nas również na facebooku

SuperWebTricks Loading...

Jesteśmy z Wami od 50 lat

Jak przygotować dziecko do wizyty w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

Aktualności

Napisz do nas!