5 września 2017

Do pobrania

Druki na potrzeby Zespołu Orzekającego

Zaświadczenie lekarskie:

Indywidualne nauczanie – pobierz (pdf)

Kształcenie specjalne – pobierz (pdf)

Wczesne wspomaganie rozwoju – pobierz (pdf)

Zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze – pobierz (pdf)

Indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne – pobierz (pdf)

Opinia dotycząca dziecka/ucznia:

Indywidualne nauczanie – pobierz (pdf)

Kształcenie specjalne – pobierz (.doc)

Wczesne wspomaganie rozwoju – pobierz (.doc)

Indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne – pobierz (.doc)

Wniosek do Zespołu Orzekającego Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Cieszynie – pobierz (pdf)

Wniosek do Zespołu Orzekającego Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Skoczowie – pobierz (pdf)

Pozostałe Druki

Zaświadczenie lekarskie:

Zaświadczenia lekarskie  – zindywidualizowana ścieżka kształcenia – pobierz (pdf)

Opinia:

Opinia szkoły o uczniu – ryzyko specyficznych trudności w nauce – pobierz (pdf)

Opinia szkoły o uczniu – kontrolne badanie ryzyka specyficznych trudności w nauce – pobierz (pdf)

Opinia szkoły o uczniu – trudności w nauce – pobierz

Opinia szkoły w sprawie organizacji zindywidualizowanej ścieżki kształcenia – pobierz  (pdf)

Opinia szkoły o uczniu w celu wydania opinii dla ucznia, który nie ukończył 15 lat i zamierza podjąć praktyczną naukę zawodu w szkole branżowej I stopnia – pobierz (pdf)

Wniosek:

Wniosek o wydanie kopii orzeczenia/opinii o wwr wydanego przez PPP w Cieszynie –  pobierz  (pdf)

Wniosek o wydanie kopii orzeczenia/opinii o wwr wydanego przez PPP w Skoczowie – pobierz  (pdf)

Wniosek o zmianę miejsca realizacji orzeczenia wydanego przez PPP w Cieszynie – pobierz (pdf)

Wniosek o zmianę miejsca realizacji orzeczenia wydanego przez PPP w Skoczowie – pobierz (pdf)

Wniosek o przekazanie dokumentacji badań z PPP w Cieszynie do innej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – pobierz (pdf)

Wniosek o przekazanie dokumentacji badań z PPP w Skoczowie do innej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – pobierz  (pdf)

Ważne informacje