Szkolenie instruktażowe na temat: działań szkoły w sytuacji kryzysu suicydalnego, przygotowania klasy na powrót ucznia po próbie samobójczej, przekazania klasie informacji nt. śmierci samobójczej kolegi/koleżanki.

Zespół Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych w Cieszynie, organizuje szkolenie specjalistyczne dla psychologów, pedagogów, nauczycieli wyznaczonych przez dyrektorów szkół i placówek

do pracy interwencyjnej na terenie szkoły w pracy z dziećmi i młodzieżą powiatu cieszyńskiego, na temat: działań szkoły w sytuacji kryzysu suicydalnego, przygotowania klasy na powrót ucznia po próbie samobójczej, przekazania klasie informacji nt. śmierci samobójczej kolegi/koleżanki. Jak to zrobić.

Szkolenie instruktażowe ma na celu poszerzenie wiedzy nt. udzielania wsparcia dla grupy rówieśniczej oraz osób indywidualnych na terenie szkoły w obliczu próby samobójczej lub samobójstwa ucznia.

Szkolenie poprowadzą psycholodzy- interwenci Zespołu Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych w Cieszynie Anna Tomkiel- Nizio i Katarzyna Korbut Kołodziejczyk.

Wydarzenie odbędzie się 09.02.2022 o godz. 08.00-11.30 w formie on-line.
Zapisy na wydarzenie proszę przesyłać na adres: sekretariat@zppp.cieszyn.pl
Link do pokoju spotkania zostanie przesłany w dniu szkolenia.

Zapraszam do współpracy Małgorzata Krótki -wicedyrektor ZPPP w Cieszynie.

Skip to content