15 września 2017

Oferta

OFERTA PORADNI 2023/2024
Terapia indywidualna (na terenie poradni w Cieszynie)

 • Terapia psychologiczna zorientowana na prace z lękiem, mutyzmem wybiórczym, nadpobudliwością psychoruchową, złożona sytuacją rodzinną w sytuacji straty emocjonalnej i rzeczywistej. (Joanna Bala, Anna Klima)
 • Terapia psychologiczna dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej oraz ponadpodstawowej terapia zorientowana na eliminowanie stresu, napięć emocjonalnych w radzeniu sobie z osiąganiem celów socjalizacji i zachowań społecznie akceptowanych oraz podnoszenia kompetencji emocjonalnych i edukacyjnych (Ewa Gansel, Katarzyna Korbut-Kołodziejczyk, Joanna Nowińska, Marta Jonderko, Szymon Chrząstek, Edyta Szarzec, Maria Szarzec, Joanna Śliwka, Marta Zagórska, Joanna Nowińska)
 • Terapia psychologiczna dla dzieci do podjęcia nauki w szkole zorientowana na eliminowanie stresu, napięć emocjonalnych w radzeniu sobie z osiąganiem celów podnoszenia kompetencji emocjonalnych i społecznych (Dominika Pietroszek, Monika Kozioł, Edyta Szarzec, Maria Kulej)
 • Terapia psychologiczna indywidualna dla rodziców i dzieci przedszkolnych, poradnictwo i wsparcie psychologiczne w sytuacjach przeżywanych kryzysów rodzinnych na etapie osiągania kamieni milowych dzieci osiągających gotowość szkolną (Joanna Bala, Monika Kozioł, Dominika Pietroszek, Maria Kulej)
 • Terapia pedagogiczna indywidualna i grupowa dla uczniów szkół podstawowych, wsparcie pedagogiczne dla rodzin w obszarze rozwoju emocjonalnego dzieci podejmujących wyzwania edukacyjne i borykających się z niepowodzeniami szkolnymi w zakresie specyficznych trudności w nauce, trudności edukacyjnych wynikających ze złożonych sytuacji rodzinnych, szkolnych, relacyjnych. Terapia zorientowana na poszukiwanie sprawdzonych i atrakcyjnych stylów uczenia się z wykorzystaniem mnemotechnik i metod sprzyjających harmonijnemu rozwojowi dzieci na każdym etapie ich rozwoju poznawczego, (Małgorzata Krótki, Barbara Cieślar, Agnieszka Surzycka, Renata Twardowska, Beata Zipper- Malina, Ewelina Wróblewska, Aneta Leś, Joanna Nowak, Ewa Nowińska).
 • Konsultacje dla rodziców i uczniów zagrożonych uzależnieniem lub uzależnionych (Szymon Chrząstek, Beata Nawrat, Ewa Gansel, Joanna Nowińska)
 • Terapia logopedyczna indywidualna i grupowa dla dzieci od 0-3r życia roku życia, dzieci przedszkolnych i uczniów szkół podstawowych w formie porad, instruktaży, konsultacji w obszarze rozwoju mowy i języka, pracy opartej o rozwijanie kompetencji komunikacyjnych, ćwiczeń fonacyjnych, relaksacyjnych, terapii dzieci jąkających się (Magdalena Myrta, Tomasz Brawański Izabela Borecka, Agata)
 • Wsparcie dzieci i młodzieży w planowaniu dalszej ścieżki kariery zawodowej, kształtowanie postaw sprzyjających autorefleksji na temat własnego rozwoju i planowania aktywności zorienotwanej na funkcjonowanie w zmianie (Izabela Baszczyńska, Marta Jonderko)

Terapia grupowa:

 • Zajęcia grupowe „Dzieciaki zabawiaki- grupa dla dzieci kl. I-III SP, trening koncentracji uwagi, współdziałania w grupie (Dominika Pietroszek, Monika Kozioł). I semestr Zajęcia grupowe „Wspólny czas”, dla uczniów kl.VI-VIII (Anna Klima, Renata Twardowska. II semestr
 • Zajęcia rozwijające uzdolnienia – warsztaty dla kl. V-VII (Marta Jonderko Joanna Śliwka)
 • Zajęcia socjoterapeutyczna Trening Umiejętności Społecznych dla uczniów kl. VII-VIII (Marta Jonderko, Joanna Śliwka).

Sieć wsparcia i współpracy:

 • Grupa wsparcia dla pedagogów szkół podstawowych (Agnieszka Surzycka, Beata Zipper-Malina) 10.10.2023r., 19.12.2023r. 23.01.2024r., 12.03.2024r. 23.04.2024r. 28.05.2024r. godz. 11:00 -13:00
 • Grupa wsparcia dla psychologów przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych (Beata Nawrat, Marta Zagórska)
 • 13.12.2023r., 13.02.2024r., 10.04.2024r. godz.08.00-10.00
 • Grupa wsparcia dla pedagogów szkół ponadpodstawowych (Szymon Chrząstek, Joanna Nowak)
 • 06.12.2023r. 06.03.2024r. godz. 09:00-11:00
 • Grupa wsparcia dla doradców zawodowych (Izabela Baszczyńska, Marta Jonderko)
 • 17.11.2023r. 12.04.2024r. godz. 09:30-11:30
 • Grupa wsparcia dla surdopedagogów (Marta Jonderko, Agnieszka Surzycka, Katarzyna Korbut-Kołodziejczyk)
 • 26.04.2024r. godz. 09:00-11:00
 • Grupa wsparcia dla nauczycieli przedszkoli (Dominika Pietroszek, Anna Klima)
 • 16.11.2023r, 18.01.2024r., 14.03.2024r., 23.05.2024r. godz. 08:00-10:00
 • Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością w wieku: do podjęcia nauki w szkole (Beata Zipper-Malina)
 • Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością w wieku szkolnym (Beata Zipper-Malina)
 • 05.10.2023 co 2 tygodnie, godz. 08.30 – 11.00
 • Warsztaty kompetencji rodzicielskich- Szkoła dla Rodziców i Wychowawców (Małgorzata Krótki, Edyta Szarzeć, Aneta Leś)
 • Grupa wsparcia dla pedagogów gminy Skoczów, Chybie, Brenna szkół podstawowych (Joanna Śliwka, Marta Jonderko)
 • O6.10.2023r. , 08.12.2023r., 23.02.2024r., 10.05.2024r. godz. 09:00-11:00
 • Grupa wsparcia dla logopedów:
 • 17.10.2023r., 15.02.2024r., 16.05.2024r., godz. 09:00-11:00

Badania przesiewowe logopedyczne w szkołach i przedszkolach logopedzi ZPPP
Konsultacje IPET wszyscy pracownicy ZPPP

Skip to content