28 marca 2024

Standardy ochrony małoletnich

Standardy ochrony małoletnich w Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Cieszynie

Wprowadzenie

Bardzo ważnym zadaniem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej jest zapewnienie wszystkim uczniom bezpieczeństwa. Dlatego poradnia, poprzez wprowadzenie dokumentu „Standardy ochrony małoletnich”, podejmuje działania w celu zabezpieczenia Was przed krzywdzeniem i jego negatywnymi skutkami.

Małoletnim (dzieciom) przysługuje szczególna opieka i ochrona dorosłych, ponieważ dzieci nie zawsze mogą skutecznie zadbać o swoje bezpieczeństwo. Dlatego ochrona Waszych praw leży po stronie  pracowników poradni, tj wszystkich dorosłych, których spotykacie w tym miejscu.

Działania naruszające Wasze prawa są równoznaczne z krzywdzeniem, co może objawiać się różnymi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej.

Krzywdzić może zarówno dorosły jak i rówieśnicy, dlatego ważne jest, abyście wiedzieli, co jest krzywdzące, abyście znali granice praw własnych i innych, abyście wiedzieli, kiedy i gdzie szukać pomocy.

 • Wszyscy pracownicy w poradni dbają o zdrowie, o  dobre samopoczucie i poczucie bezpieczeństwa wszystkich uczniów.
 • Nikt z dorosłych – zarówno rodzice jak i pracownicy – nie może Cię obrażać ani wyśmiewać. Czasem dorośli muszą powiedzieć coś bardzo głośno, ale nie mają prawa na Ciebie krzyczeć.
 • Ani dorosłym, ani rówieśnikom nie wolno Cię gorzej traktować z powodu, który cię odróżnia od innych. Masz prawo mieć własne zainteresowania, możesz być „za mały lub  za duży”, ubierać się, jak lubisz i nikomu nie wolno z tego powodu żartować, czy Cię dyskryminować. Pamiętaj, że Tobie także nie wolno innych źle traktować z takich powodów.
 • Czasem, gdy jest Ci smutno i chcesz przytulić się do dorosłego, masz do tego prawo. Zdarzają się sytuacje, że to dorosły chce cię przytulić, bo myśli, że tego potrzebujesz. Pamiętaj, że tylko Ty decydujesz, czy tego chcesz. Jeżeli dorosły, rówieśnik, starszy kolega, chce się do Ciebie przytulić, a Ty tego nie chcesz, powiedz zdecydowanie, że NIE chcesz, aby Cię przytulał, czy dotykał.
 • Gdy ktoś chce cię dotykać, mimo że tego nie chcesz, powiedz o tym innym dorosłym do których masz zaufanie.
 • Dorosły do którego masz zaufanie to KTOŚ, komu wszystko możesz powiedzieć, a ta osoba zadba o Ciecie, pomoże i nie pozwoli Cię skrzywdzić.
 • Nikomu, zarówno rodzicom, pracownikom, rówieśnikom,  kolegom nie wolno Cię zastraszać, grozić czy upokarzać.
 • Nikt nie może Cię bić, szarpać ani szturchać – dotyczy to rodziców, innych dorosłych, rówieśników, starszych czy młodszych kolegów, koleżanek.
 • Nie wolno też NIKOMU namawiać Cię do zachowania tajemnicy, zwłaszcza takiej, która Cię niepokoi. W takiej sytuacji zwróć się z do rodziców, lub osób , którym ufasz.
 • W sytuacjach gdy potrzebujesz pomocy w czynnościach pielęgnacyjnych lub higienicznych, poproś o to dwie osoby dorosłe, które dobrze znasz i mogą Ci pomóc w tej sytuacji. Pamiętaj, że  musisz wyrazić na taką pomoc zgodę.  Pamiętaj również o tym, że nie mogą Cię one dotykać w miejsca intymne.
 • Każdy z nas ma intymne części ciała. Intymne, czyli prywatne i zakryte. Może się zdarzyć, że intymne części ciała będzie chciał zobaczyć np. lekarz. Zawsze jednak powinien robić to w towarzystwie rodziców, uprzedzić i opowiedzieć, po co to robi. W innych sytuacjach części intymne Waszego ciała są zakryte – czyli niedostępne dla innych osób. Nikt nie ma prawa Was tam dotykać ani oglądać. 
 • Gdy ktoś z dorosłych, twoich rówieśników, innych kolegów próbuje z Tobą rozmawia na tematy, które Cię  zawstydzają, powiedz o tym dorosłemu do którego masz zaufanie.
 • Nikt – żaden dorosły, kolega, ktokolwiek nie może dawać, ani proponować Ci alkoholu, wyrobów tytoniowych, ani żadnych innych substancji, które są zabronione i szkodliwe dla zdrowia. To poważne przestępstwo, więc gdyby ktoś chciał to zrobić, natychmiast zawiadom rodziców lub dorosłego, do którego masz zaufanie.
 • Zdarza się, że chcesz, aby pracownik, który ma Twój numer telefonu, czasem do Ciebie zadzwonił, napisał jakąś wiadomość jedynie w celach towarzyskich. Jednak pracownikowi, nie wolno tego robić. Pracownik może zadzwonić tylko w sytuacji zagrażającej Twojemu zdrowiu lub życiu. 
 • Żaden pracownik poradni nie może podawać Ci  swojego numeru telefonu, adresu mailowego, fb, czy innego  konta społecznościowego.
 • Nikomu, bez Twojej zgody, nie wolno robić Ci zdjęć, nagrywać Twojego głosu lub filmować. W sytuacji gdyby ktokolwiek to zrobił, natychmiast powiadom rodziców lub dorosłych w poradni.
 • Wszyscy uczniowie są angażowani w działania sprzyjające pracy zespołowej, nawiązywaniu pozytywnych relacji, a przede wszystkim rozwiązywaniu i unikaniu sytuacji konfliktowych. Dlatego każdy z Was powinien reagować na wszelkie przejawy przemocy, agresji i sytuacje zagrażające Waszemu bezpieczeństwu. 
 • Pracownicy specjaliści w naszej poradni będą rozmawiali z uczniami na temat  bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Zawsze możesz zapytać, gdy któryś z tematów wyda Ci się trudny. Wszyscy w poradni chcą, abyś czuł/czuła się w niej dobrze, uczył/uczyła  się i w pełni rozwijał/rozwijała swoje możliwości.
Skip to content