Szkolenie instruktażowe na temat: działań szkoły w sytuacji kryzysu suicydalnego, przygotowania klasy na powrót ucznia po próbie samobójczej, przekazania klasie informacji nt. śmierci samobójczej kolegi/koleżanki.

Zespół Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych w Cieszynie, organizuje szkolenie specjalistyczne dla psychologów, pedagogów, nauczycieli wyznaczonych przez dyrektorów szkół i placówek

[…]

Jubileusz 50 lat poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego na Śląsku Cieszyńskim

Miło nam poinformować, że w piątek, 16 marca 2018 r. odbędą się uroczystości z okazji Jubileuszu 50 lat poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego w powiecie cieszyńskim. Rozpoczną się one o godz. 9.30, kiedy nastąpi oficjalne przecięcie wstęgi w nowej siedzibie Poradni w Cieszynie, która mieści się w budynku przy ulicy Kraszewskiego 13 a. […]

Konferencja „Postaw na zdolności i pasje!”

Już po raz dziewiąty w całej Polsce odbył się Ogólnopolski Tydzień Kariery  (OTK).  W ramach tej akcji, której inicjatorem jest Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej, co roku jest realizowanych wiele inicjatyw i przedsięwzięć z zakresu poradnictwa zawodowego. OTK jest organizowane od 2009r. i uzyskało honorowe patronaty: Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

[…]

Skip to content