Tryb pracy ZPPP w Cieszynie

W roku szkolnym 2020/2021 poradnia rozpoczęła pracę w trybie stacjonarnym, gabinetowym. Jednak z uwagi na trwające zagrożenie epidemiczne oraz warunki lokalowe obu Poradni do odwołania zawieszone są zajęcia grupowe dla dzieci i rodziców. W celu zachowania maksymalnego bezpieczeństwa wszystkie wizyty indywidualne umawiane są telefonicznie pod numerem: PP-P w Cieszynie tel. 33 852 24 33 PP-P Read more about Tryb pracy ZPPP w Cieszynie[…]

Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły

Zarząd Powiatu Cieszyńskiego ogłasza konkurs na stanowiska dyrektorów n/w szkół: Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Skoczowie – pobierz (pdf) Zespół Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych im. Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Cieszynie – pobierz (pdf) Zespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich im. Władysława Reymonta w Wiśle – pobierz (pdf) Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych w Read more about Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły[…]

Wznowienie działalności diagnostycznej

Szanowni Państwo !

Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych wznawia działalność diagnostyczną w formie bezpośredniej pracy. Wznowienie działalności nie oznacza, że wracamy w pełni do systemu pracy z okresu przed wybuchem epidemii. Sytuacja, w jakiej wszyscy żyjemy wymusiła na nas konieczność opracowania nowych procedur diagnostycznych.

[…]