Informacja

Informujemy, że spotkanie konsultacyjne w ramach Grupy Wsparcia dla rodziców dzieci z Autyzmem i Zespołem Aspergera, które miało się odbyć w dniu 16.05.2019r. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Skoczowie zostaje odwołane. Przepraszamy.

[…]

PROTEST – STRAJK

Szanowni Państwo,

w związku z przewidywanym od 8.04.2019 r. strajkiem pracowników oświaty zachodzi uzasadniona obawa, że wraz z rozpoczęciem w ZPPP w Cieszynie akcji strajkowej zaplanowane w Poradniach wizyty dzieci, w tym diagnozy, konsultacje oraz terapie nie odbędą się.

[…]