Konferencja „Postaw na zdolności i pasje!”

Już po raz dziewiąty w całej Polsce odbył się Ogólnopolski Tydzień Kariery  (OTK).  W ramach tej akcji, której inicjatorem jest Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej, co roku jest realizowanych wiele inicjatyw i przedsięwzięć z zakresu poradnictwa zawodowego. OTK jest organizowane od 2009r. i uzyskało honorowe patronaty: Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Nasz Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Cieszynie i w tym roku uczestniczył w OTK wspólnie z partnerem Inkubatorem Kariery w Cieszynie. W ciągu całego tygodnia przeprowadzaliśmy warsztaty dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. W sumie zostało przeprowadzonych 9 warsztatów, w ramach którymi objęliśmy wsparciem 178 uczniów.

Nasze działania w ramach OTK zakończyliśmy 20.10.2017r. Konferencją „Postaw na zdolności i pasje!”, której odbiorcami byli uczniowie liceów ogólnokształcących z powiatu cieszyńskiego.

Dzięki uprzejmości Pani Dyrektor Zespołu Szkół im. Władysława Szybińskiego w Cieszynie Iwonie Bebek oraz przy dużym wsparciu pedagoga Pani Teresy Kumor–Bednarczyk konferencja odbyła się w auli Zespołu Szkół. W sumie w wydarzeniu uczestniczyło 146 uczniów i 9 pedagogów.

W czasie trwania konferencji uczniowie usłyszeli historie osób, które realizują się w swoim życiu zawodowym stawiając na swoje pasje, zdolności.

Wszystkich gości przywitała nasza Pani wicedyrektor Małgorzata Krótki, dziękując również prelegentom za chęć podzielenia się z młodymi osobami swoim doświadczeniem i wiedzą, podziękowała również Pani dyrektor Iwonie Bebek za użyczenie auli i współpracę w organizacji przedsięwzięcia.

Następnie Izabela Baszczyńska – doradca zawodowy poradni, przedstawiła zgromadzonym informacje dotyczące Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery oraz naszego udziału w tej akcję przez wszystkie dziewięć lat jej przeprowadzania.

Pierwszym prelegentem była Pani Katarzyna Cieloch doradca zawodowy, coach, trener z Inkubatora Kariery w Cieszynie, która w swoim wystąpieniu „Kariera z pasją i talentem” przedstawiła słuchaczom informacje dotyczące planowania kariery w oparciu o zdolności, pasje. Jej prelekcja była wzbogacona o ciekawe przykłady znanych osób, które walczyły o marzenia i realizację swoich pasji w życiu zawodowym.

 

 

Kolejnym prelegentem była Pani Maja Dębowska – inicjatorka projektu dla młodzieży redakcja BB w Bielsku-Białej, skupiająca obecnie ponad 150 młodych ludzi w działania twórcze, społeczne i obywatelskie. Wydają magazyn, a swoje teksty, zdjęcia, grafiki i filmy publikują na stronie redakcja.bb.pl. O całym projekcie decydują młodzi ludzie będący członkami redakcji.Pani Maja w swoim wystąpieniu opowiedziała o swojej drodze zawodowej. Słuchacze wraz z prelegentką „wyruszyli” w podróż do Londynu, gdzie zdobyła doświadczenie oraz inspiracje do tego wielkiego przedsięwzięcie jakim jest projekt redakcja BB. W 2016 roku Pani Maja założyła również Fundację Zróbmy.To na rzecz młodych ludzi. Obecnie też  współpracuje ze swoją siostrą w ramach działalności gospodarczej celapiu sisters, która specjalizuje się w projektowaniu i sprzedaży ręcznie wykonywanych akcesoriów modowych.

 

Następną osobą była Pani Paulina Jonderko – studentka Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach oraz Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach jak również właścicielka Agencji Wizerunkowej Just Management. Pani Paulina w swoim wystąpieniu „Jak wykorzystać swoje predyspozycje i założyć firmę” opowiadała młodym osobom, o swoich studiach, jak również o wykorzystywaniu wielu możliwości dodatkowej pracy w celu zbierania doświadczeń, odnajdywania swoich zdolności, rozwijania i wzmacniania swoich umiejętności. Pani Paulina przedstawiła również słuchaczom informacje dotyczące sposobu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej poprzez Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości.

 

Kolejną prelegentką była Pani Alicja Woźnikowska-Woźniak – graficzka, projektantka i ilustratorka. Współzałożycielka Spółdzielni Socjalnej Parostatek w Cieszynie i Studia Projektowo Ilustratorskiego Dinksy. Pani Alicja w swoim wystąpieniu „Od pasji do zawodu – jak to wygląda w praktyce” przeniosła nas w świat artystów – plastyków, grafików. Opowiedziała o swojej często trudnej drodze do sukcesu. Postawiła na swoje zdolności, talenty, mimo, że często wiązało się to z pokonywaniem wielu barier, trudności . Mimo porażek nie poddała się i osiągnęła cel. Obecnie realizuje się poprzez wykorzystywanie w swojej pracy swoich zdolności plastycznych.

 

„Pasja kluczem do kariery, czyli jak przekuć zainteresowanie w sukces i nie bać się porażek” to z kolei temat wystąpienia kolejnej prelegentki Pani Patrycji Wali. Pani Patrycja jest absolwentką Matematyki Politechniki Śląskiej a obecnie studentką Uniwersytetu Śląskiego. Dodatkowo również pracuje jako analityk finansowy. Jej wystąpienie pokazało uczniom liceów, że wszystko jest możliwe, że można, a nawet trzeba zmienić swoje plany, jeśli okaże się, że nie pasują do zdolności, pasji, umiejętności. Przeniosła nas w świat matematyki, która jest dla niej drogowskazem wskazującym cel w planowaniu kariery.

 

Konferencję zakończyła Pani Anna Fober-Cieślar – lektorka języków obcych oraz języka polskiego dla cudzoziemców. Swoje wystąpienie – „Co ma hobby do profesji?” Pani Anna oparła o swoje doświadczenie na stanowisku rekrutera. W sposób bardzo przystępny i interesujący przedstawiła jak komunikować się z potencjalnym pracodawcą, aby nasze zainteresowania, zdolności były naszymi atutami i zachęciły pracodawcę, aby nas zatrudnił.

 

 

 

Skip to content