„Od szkolenia do zatrudnienia” – projekt OHP

W ramach poprawy sytuacji osób młodych w regionie Ochotnicze Hufce Pracy realizują projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej „Od szkolenia do zatrudnienia”. W województwie śląskim do udziału w projekcie OHP zaprasza 260 osób w wieku 18-24 lat.

W ramach projektu młodzież będzie mogła uczestniczyć w:

 • indywidualnych i grupowych zajęciach z doradcą zawodowym,
 • warsztatach aktywnego poszukiwania pracy,
 • grupowym wsparciu psychologicznym – treningach i warsztatach,
 • indywidualnym wsparciu psychologicznym,
 • zajęciach z zakresu zapobiegania depresji,
 • warsztatach przygotowujących do usamodzielnienia się,
 • kursach zawodowych (wraz z stypendium i refundacją kosztów opieki na dzieckiem lub osobą zależną),
 • kursach językowych,
 • kursach z zakresu obsługi programów komputerowych (np. graficznych, edytorów tekstu, do nauki programowania itp.),
 • kursach komputerowych o standardzie ECDL,
 • kursie prawa jazdy kat. B,
 • warsztatach z zakresu kreowania wizerunku połączonych z usługą stylisty,
 • stażach zawodowych (wraz ze stypendium i refundacją kosztów opieki na dzieckiem lub osobą zależną),
 • indywidualnym pośrednictwie pracy/pośrednictwie w zakresie organizacji staży zawodowych.

Zapisy realizuje Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Cieszynie, ul. Górny Rynek 1, 43-400 Cieszyn, tel. 502031659. Więcej informacji można uzyskać na stronie OHP oraz na plakacie (pdf).

 

Skip to content