Kolejny Ogólnopolski Tydzień Kariery za nami

Już po raz dziewiąty w całej Polsce odbył się Ogólnopolski Tydzień Kariery (OTK). W ramach tej akcji, której inicjatorem jest Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej, co roku jest realizowanych wiele inicjatyw i przedsięwzięć z zakresu poradnictwa zawodowego. OTK jest organizowane od 2009r. i uzyskało honorowe patronaty: Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Nasz Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Cieszynie i w tym roku uczestniczył
w OTK wspólnie z partnerem Inkubatorem Kariery w Cieszynie.

W ciągu całego tygodnia przeprowadzaliśmy warsztaty dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych.

Nasze działania w ramach OTK zakończyliśmy 20.10.2017r Konferencją „Postaw na zdolności
i pasje
!”, której odbiorcami byli uczniowie liceów ogólnokształcących z powiatu cieszyńskiego.

O Konferencji można przeczytać w poprzednim artykule.

WARSZTATY

W sumie zostało przeprowadzonych 9 warsztatów, w ramach którymi objęliśmy wsparciem 178 uczniów.

Warsztaty w Szkole Podstawowej w Drogomyślu, klasa 7

Tytuł warsztatu: „Kompetencje zawodowe na rynku pracy” 

Prowadzący: Marta Jonderko z Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Cieszynie

 

 

 

 

 

 

 

 

Warsztaty w Gimnazjum w Drogomyślu.

Temat: „Talent kluczem do sukcesu” (dwa warsztaty)

Prowadzący: Halina Strumieńska-Fober i Izabela Baszczyńska z Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Cieszynie

 

 

 

 

 

 

Warsztaty w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Skoczowie

Klasy – III Technik Elektronik/ Technik Pojazdów Samochodowych oraz Technik Fotografii i Multimediów/ Technik Organizacji Reklamy

Temat: „Moje kompetencje na rynku pracy, planowanie kariery zawodowej „

Prowadzący: Marta Jonderko i Agnieszka Wojtas z Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Cieszynie

 

 

 

 

 

 

Warsztaty w I Liceum Ogólnokształcącym im. Antoniego Osuchowskiego w Cieszynie

Temat: „Moje kompetencje na rynku pracy, planowanie kariery zawodowej „

Prowadzący: Marta Jonderko i Agnieszka Wojtas z Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Cieszynie

 

 

 

 

 

 

 

Warsztaty w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie

Temat: „Moje kompetencje na rynku pracy, planowanie kariery zawodowej „

Prowadzący: Marta Jonderko i Agnieszka Wojtas z Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Cieszynie

 

 

 

 

 

 

 

Warsztaty w Liceum Ogólnokształcącym im. Pawła Stalmacha w Wiśle

Temat: „Odkrywamy talenty”. Dwa warsztaty dla I klas

Prowadzący: – Katarzyna Cieloch z Inkubatora Kariery

– Izabela Baszczyńska z Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Cieszynie

 

Skip to content