Zawieszenie zajęć w PPP w Cieszynie i PPP w Skoczowie

Dyrekcja Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej informuje, że w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, na podstawie § 18 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach oraz za zgodą Zarządu Powiatu Cieszyńskiego (Uchwała Nr 413/ZP/VI/20 z dnia 12 marca 2020 roku) zostają zawieszone zajęcia terapeutyczne i diagnostyczne z dziećmi, uczniami oraz rodzicami dzieci i uczniów w okresie do 25.03.2020 roku.

Skip to content