Wznowienie zajęć w PPP w Cieszynie i PPP w Skoczowie

Dyrekcja ZPPP w Cieszynie informujemy, iż zgodnie z nowelizacją rozporządzenia MEN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020r. poz. 410) Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych wznawia pracę stacjonarną 4 maja, jednak otwarcie na klienta zewnętrznego nastąpi 11 maja 2020r. zgodnie z nowymi procedurami przyjęcia klienta i diagnozowania dzieci. Prosimy śledzić bieżące informacje na stronie internetowej poradni https://zppp.cieszyn.pl/

Skip to content