Oferta pracy dla pedagoga

Zespół Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych w Cieszynie, zatrudni pedagoga na czas określony.

Zadania pedagoga: diagnoza pedagogiczna dzieci i młodzieży w wieku szkolnym i przedszkolnym, poradnictwo, konsultacje pedagogiczne, opiniowanie i orzecznictwo.
Pozytywna strona współpracy to przede wszystkim możliwość indywidualnego rozwoju, współpraca z zespołem doświadczonych specjalistów świadczących pomoc psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną oraz z zakresu doradztwa zawodowego – na rzecz rodziny dzieci i młodzieży, podniesienie kompetencji zawodowych w obszarze świadczenia pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej, nabycie doświadczenia w zakresie opiniowania i orzecznictwa.  
Wymaganie dokumenty:
Aktualne CV z adnotacją o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, list motywacyjny. Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać klauzulę: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).”
Zainteresowanych prosimy o przesłanie dokumentów pocztą elektroniczną na adres:  sekretariat@zppp.cieszyn.pl  lub osobiście do siedziby ZPPP w Cieszynie przy ul. Kraszewskiego 13a, 43-400 Cieszyn.

Skip to content