Nowe miejsce działalności ZPPP w Cieszynie

Z uwagi na remont pomieszczeń oraz brak możliwości użytkowania windy w siedzibie Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Cieszynie przy
pl. Wolności 6, diagnozy, konsultacje, terapie i inne formy działalności dydaktycznej Poradni prowadzone będą przy ul. Kraszewskiego 13a (I piętro budynku internatu Zespołu Szkół im. Wł. Szybińskiego w Cieszynie).
Z dniem 1 marca 2018 roku siedziba Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Cieszynie będzie przeniesiona z pl. Wolności 6 na ul. Kraszewskiego 13a.

Skip to content