Ogólnopolski Tydzień Kariery 2019

Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Cieszynie serdecznie zaprasza doradców zawodowych, pedagogów i nauczycieli prowadzących zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych do udziału w Seminarium w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery 2019.

Tegoroczne hasło OTK – „Pasja, profesja, powołanie…”

W pierwszej części odbędą się prelekcje, natomiast druga część będzie miała formę warsztatową.

Seminarium odbędzie się 25.10.2019r. w godzinach od 09:00 do 12:00 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Cieszynie

Zainteresowane osoby prosimy o potwierdzenie udziału do 23.10.2019r poprzez przesłanie zgłoszenia drogą mailową na adres: izabela.baszczynska@zppp.cieszyn.pl

Zgłoszenie OTK 2019
Skip to content