„Kolory smutku, odcienie radości….”

W dniu 22 lutego 2024r. w Starostwie Powiatowym odbył się finał organizowanego przez nas cyklu konkursów pt. „Kolory smutku, odcienie radości….”, tematycznie poświęconych walce z depresją.

Spotkanie profilaktyczne dla młodzieży, szkolnych specjalistów: pedagogów i psychologów oraz zaproszonych gości, w tym m. in. przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Cieszynie, Kuratorium Oświaty w Katowicach, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Sądu Rejonowego, Wojewódzkiej Biblioteki
Pedagogicznej i innych, poruszało problematykę potrzeby przynależności, znaczenia przyjaźni i kryzysów emocjonalnych.

W minionych latach tematyka konkursu wyrażana była przez dzieci i młodzież ze szkół z terenu powiatu cieszyńskiego poprzez rysunek, następnie w formie literackiej, a w minionym roku za pomocą fotografii.

Tegoroczne wydarzenie dotyczyło klimatu etno i odnajdywania w nim kolorów smutku i odcieni radości.
Program konferencji obejmował wystąpienia:

Wiktorii Krótki – absolwentki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, pielęgniarki w Oddziale Chirurgii Dzieci jednego z krakowskich szpitali. Zaprezentowała ona fotoreportaż i opowieść o życiu dzieci i młodzieży w Etiopii. Poruszyła temat potrzeb, możliwości i perspektyw, jakie stoją przed ludźmi żyjącymi w kulturze afrykańskiej oraz bogactwie relacji wśród tych, którzy na co dzień borykają się z ubóstwem i biedą.

Mariusza Bartczaka, psychologa, terapeuty, oligofrenopedagoga, z zamiłowania harcerza, wieloletniego praktyka w pracy z dziećmi i młodzieżą, który wystąpił prezentując temat: „O potrzebie przynależności i znaczeniu przyjaźni w kontekście zdrowia psychicznego”. Skłonił tym samym uczestników spotkania do zweryfikowania wiedzy na temat braterstwa, znaczenia przyjaźni, przeżywania kryzysów i budowania wsparcia rówieśniczego.


Marty Jonderko, psychologa PPP w Skoczowie, która zaprezentowała efekty prac konkursowych z minionych lat, wyrażając uznanie dla wszystkich uczestników, zaangażowanych psychologów i pedagogów szkolnych wspierających młodzież w ich twórczości i przeżywaniu smutku oraz radości.

Wydarzenie zostało oprawione artystycznie przez zespół śpiewu tradycyjnego „Sójki” z Brennej, którego muzyka pozwoliła nam wczuć się w klimat etno, a całość występu idealnie korespondowała z zagadnieniami profilaktyki zdrowia psychicznego.

Konferencję otwarła dyrektor ZPPP w Cieszynie dr Jadwiga Miękina -Pindur, która przywitała zaproszonych gości, podzieliła się refleksją nad zagadnieniami przynależności i zakorzenienia oraz wprowadziła w tematykę konferencji.

Spotkanie moderowała psychoterapeuta i psycholog Beata Nawrat, która zaprezentowała bliżej każdego z prelegentów oraz zespół „Sójki”.

Podczas podsumowania wystąpiła wicestarosta Powiatu Cieszyńskiego Janina Żagan oraz ponownie dyrektor ZPPP, która podziękowała organizatorom wszystkich edycji konkursu za zaangażowanie i wkład pracy, tj. wicedyrektor Małgorzacie Krótki, psychologom: Marcie Jonderko, Beacie Nawrat, Joannie Śliwce i Ewie Gansel oraz czuwającej nad finansową stroną przedsięwzięcia Sławomirze Herzyk. Życzenia dla psychologów złożyła wicedyrektor Małgorzata Krótki, dostrzegając ich wielkie zadanie i poświęcenie w niesieniu wsparcia, towarzyszeniu dzieciom i rodzinom w kryzysie oraz w planowaniu pozytywnych zmian w funkcjonowaniu emocjonalnym osób zranionych, depresyjnych, oczekujących na uważność innej osoby. Dzisiejsze spotkanie było czasem bardzo owocnie spędzonym, a szczególnie wartościową częścią tego spotkania profilaktyczno-edukacyjnego była myśl o braterstwie i tkwiących w każdym człowieku pokładach mocy, które warto wykorzystać do wsparcia rówieśniczego dzieci i dorosłych.

Skip to content