4 września 2017

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Cieszynie

Plac Wolności 6

43-400 Cieszyn

telefon: 33 852 24 33

e-mail: [email protected]

https://zppp.cieszyn.pl

Sekretariat czynny w godzinach 07:30 – 15:30

 Z uwagi na remont pomieszczeń oraz brak możliwości użytkowania windy w siedzibie Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Cieszynie przy pl. Wolności 6, diagnozy, konsultacje, terapie i inne formy działalności dydaktycznej Poradni prowadzone będą przy ul. Kraszewskiego 13a (I piętro budynku internatu Zespołu Szkół im. Wł. Szybińskiego w  Cieszynie).
Z dniem 1 marca 2018 roku siedziba Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Cieszynie będzie przeniesiona z pl. Wolności 6 na ul. Kraszewskiego 13a.