Życzenia

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej najlepsze życzenia dla wszystkich 

nauczycieli i pracowników oświaty:

wytrwałości w kształtowaniu charakterów oraz nieustającego entuzjazmu

i twórczego zapału, który młodym ludziom pozwala czerpać z życia to,

co najlepsze

życzą:

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i Pracownicy

Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Cieszynie

 

 

 

 

Skip to content