Zaproszenie na grupę wsparcia dla surdopedagogów

Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Cieszynie serdecznie zaprasza surdopedagogów na spotkanie w ramach sieci współpracy i samokształcenia dla surdopedagogów placówek oświatowych Powiatu Cieszyńskiego, które odbędzie się 08.05.2024r. (środa)  o godzinie 9:00 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Cieszynie ul. Kraszewskiego13a 

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu do dnia  06.05.2024r. pod numerem tel. 604 322 152 lub drogą mailową: marta.jonderko@zppp.cieszyn.pl

organizatorzy:

Marta Jonderko – psycholog, surdopedagog

Agnieszka Surzycka – surdopedagog, oligofrenopedagog

Skip to content