Zaproszenie dla surdopedagogów

Dyrekcja Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Cieszynie serdecznie zaprasza surdopedagogów

na spotkanie w ramach sieci współpracy i samokształcenia, które odbędzie się 17.03.2018r. (piątek) o godzinie 10:30 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Cieszynie ul. Kraszewskiego13a

organizatorzy:

Agnieszka Surzycka – surdopedagog, oligofrenopedagog

Marta Jonderko – psycholog, surdopedagog

Skip to content