Zaproszenie dla Pedagogów Szkolnych Szkół Podstawowych i Ponadpodstawowych powiatu Cieszyńskiego

W imieniu Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w ramach sieci wsparcia i współpracy mamy zaszczyt zaprosić Państwa na spotkanie podsumowujące, które odbędzie się dnia 5 czerwca br. w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w godzinach 9.00- 13.00.

Podczas spotkania chcielibyśmy podsumować dotychczasową pracę Grup Wsparcia dla pedagogów, które odbywały się przez cały bieżący rok szkolny na terenie naszych Poradni. Wnioski i konkluzje  płynące z każdej grupy posłużą nam do opracowania planu pracy oraz współpracy na kolejny rok szkolny. Podczas tej części spotkania chcielibyśmy też wspólnie stworzyć bazę dotyczącą sieci zasobów, z których wsparcia i pomocy korzystają Państwa placówki.

Podczas drugiej części spotkania pragniemy Państwa zaprosić na szkolenie warsztatowe p.t.: „Nieoceniająca obecność – podstawy treningu uważności (mindfulness)”. Szkolenie poprowadzi Pan Tomasz Janik – coach i trener biznesowy, pasjonat wydobywania z ludzi tego, co w nich najlepsze. Zajmuję się szeroko rozumianym wsparciem ludzi, pracowników, w ich drodze rozwoju.

 Korzyści wzięcia udziału w warsztacie to lepsze zrozumienie siebie i drugiego człowieka, obniżona reaktywność na bodźce zewnętrzne, rozpoznawanie automatycznych programów w naszym mózgu oraz wzmocnienie świadomych wyborów i reakcji.

Z uwagi na ograniczoną liczbę, miejsc prosimy o zapisy na spotkanie do dnia 02 czerwca pod adresem mailowym: wicedyrektor@zppp.cieszyn.pl

Skip to content