Warsztaty psychologiczne „Nastolatek w świecie emocji”

Tematyką warsztatów będzie:

Rozpoznawanie i nazywanie emocji.

Mechanizmy powstawania emocji.

Zaburzenia emocjonalne

Budowanie własnych granic interpersonalnych.

Sposoby rozwiązywania problemów w okresie adolescencji oraz umiejętność szukania pomocy w kryzysie. Mój styl życia. Kuferek wartości życiowych.

Rola wzajemnego wsparcia i przyjaźni.

Programy profilaktyczne realizowane przez ZPPP w Cieszynie: „Gdy widać drugi brzeg”, „Gdy życie traci smak”.

Adresat warsztatów:

Uczniowie szkół ponadpodstawowych – Liczba uczestników: do 30 osób

Metody pracy: prelekcja, praca w grupach, praca indywidualna, dyskusja, pogadanka

Propozycja: herbatka terapeutyczna, ćwiczenia transowe wg Miltona Ericksona

Osoby chętne do udziału w warsztatach psychologicznych proszone są o dokonanie zgłoszenia
u pedagogów/ psychologów szkolnych w swoich szkołach macierzystych lub poprzez
facebook’a Stowarzyszenia „Pomocna Dłoń Blisko Ciebie”.
Ilość miejsc ograniczona wg kolejności zgłoszeń.
Zgłoszenia uczniów będą rejestrowane w PPP w Skoczowie do 29 listopada 2022r. poprzez adres mailowy osoby prowadzącej: [email protected]. W treści maila proszę wpisać Imię, Nazwisko, Nazwa Placówki Edukacyjnej oraz klasę.

Organizator: Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń Blisko Ciebie” we współpracy z Zespołem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Cieszynie
Miejsce: ZPPP w Cieszynie ul. J.I.Kraszewskiego 13a, 43-400 Cieszyn
Termin: 30 listopada 2022r. (środa) w godzinach od 15.30 do 17.00.
Prowadzenie: mgr Marta Jonderko – psycholog

Skip to content