Tryb pracy ZPPP w Cieszynie

W roku szkolnym 2020/2021 poradnia rozpoczęła pracę w trybie stacjonarnym, gabinetowym. Jednak z uwagi na trwające zagrożenie epidemiczne oraz warunki lokalowe obu Poradni do odwołania zawieszone są zajęcia grupowe dla dzieci i rodziców.

W celu zachowania maksymalnego bezpieczeństwa wszystkie wizyty indywidualne umawiane są telefonicznie pod numerem:

  • PP-P w Cieszynie tel. 33 852 24 33
  • PP-P w Skoczowie tel. 33 853 25 54

Wejście na teren Poradni w dniu wizyty jest poddane szczególnym rygorom, a w szczególności:

  • prosimy o punktualne przybycie na wyznaczoną godzinę,
  • wejście na teren budynku poradni możliwy jest wyłącznie na wezwanie, w asyście pracownika Poradni;
  • przed wejściem rodzic proszony jest o wypełnienie i podpisanie ankiety dotyczącej aktualnego stanu zdrowia w kontekście objawów zakażenia koronawirusem,
  • konieczne jest zaopatrzenie siebie i dziecka w środki ochrony osobistej (maseczkę, chustkę lub inny materiał zasłaniający usta i nos – nie dotyczy dzieci do lat 4),
  • konieczne jest zaopatrzenie się we własny długopis i ołówek.
Skip to content