OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY 2018 – relacja

Kolejny Ogólnopolski Tydzień Kariery za nami. Tegoroczny OTK był już jego 10 edycją!  Jak co roku inicjatorem i koordynatorem akcji było Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczpospolitej Polskiej

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Minister Edukacji Narodowej.

 

Hasło tegorocznego OTK brzmiało „BĄDŹ ARCHITEKTEM SWOJEGO SZCZĘŚCIA”.

Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Cieszynie zrealizował kilka przedsięwzięć. Zostało przeprowadzonych 9 warsztatów i 6 prelekcji z uczniami szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadpodstawowych, z których skorzystało w sumie 181 uczniów. Celem warsztatów było wsparcie uczniów w planowaniu ścieżek kariery i w podejmowaniu przez nich decyzji, poprzez wzrost wiedzy z zakresu tematu oraz wzrost samoświadomości i autorefleksji.

16.10.2018r. Izabela Baszczyńska- doradca zawodowy Poradni Cieszyn przeprowadziła 2 warsztaty pt. „Dziś gimnazjum, jutro…Moja pierwsza świadoma decyzja” z uczniami 3 klasy gimnazjum w Kaczycach. W warsztatach uczestniczyło w sumie 38 uczniów. Koordynatorem z ramienia szkoły była Pani Katarzyna Świerczek – pedagog szkolny.

 

 

 

 

 

 

 

 

Również 16.10.2018r. w Zespole Szkół w Drogomyślu Marta Jonderko z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Skoczowie przeprowadziła dwie prelekcje i dwa warsztaty pt. „Zaprojektuj swoją drogę edukacyjno-zawodową” dla uczniów VII klasy szkoły podstawowej i III gimnazjum. Natomiast uczniowie klasy VIII uczestniczyli w prelekcji pt.„Wiesz jak… Nie wiesz dlaczego…” dr Małgorzaty Bortliczek, językoznawcy, pracownika naukowego i dydaktycznego Wydziału Etnologii i Nauk w Edukacji Uniwersytetu Śląskiego. Pani Bortliczek opisała swoją drogę edukacyjną, zainteresowania i pasje, które zdominowały jej ścieżkę zawodową i naukową. Wykład dotyczył prapoczątków powstania języka, uwarunkowań i modyfikacji. Prelekcja była połączona również z ciekawymi ćwiczeniami językowymi dla uczniów. Koordynatorem z ramienia szkoły była pedagog szkolny Pani Monika Konopka-Maly. Ze wsparcia skorzystało łącznie 50 uczniów.

 

 

 

 

 

17.10.2018r. doradcy zawodowi z Poradni Cieszyn w osobach Halina Strumieńska-Fober i Izabela Baszczyńska odwiedziły Liceum Ogólnokształcące w Wiśle i przeprowadziły 2 warsztaty w klasach pierwszych pt. „Jestem architektem swojej kariery”, w których uczestniczyło w sumie 29 uczniów. Koordynatorem z ramienia szkoły był szkolny pedagog Pani Edyta Cieślar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.10.2018 w Szkole Podstawowej nr 2 w Ustroniu Marta Jonderko przeprowadziła 3 prelekcje i 3 warsztaty dla uczniów VIII klasy pt. „Zaprojektuj swoją drogę edukacyjno-zawodową”. W zajęciach uczestniczyło 64 uczniów. Koordynatorem z ramienia szkoły był doradca zawodowy Dorota Werszner-Krzywoń.

Na zakończenie naszych działań – 19.10.2018r. odbyło się Seminarium „Naucz łowić”, na które zaprosiliśmy doradców zawodowych, pedagogów, psychologów i nauczycieli prowadzących zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego w klasach VII i VIII szkół podstawowych z naszego powiatu. Z naszego zaproszenia skorzystało 13 osób. Seminarium miało na celu wesprzeć osoby pracujące z młodzieżą w zakresie szeroko pojętego doradztwa zawodowego. Na początku Seminarium Izabela Baszczyńska przedstawiła prelekcję poświęconą celom doradztwa zawodowego w pracy z uczniami ze szczególnym zwróceniem uwagi na zasadę empowermentu. Po prelekcji Halina Strumieńska-Fober przeanalizowała wymagania z zakresu doradztwa zawodowego zgodnie z nowym rozporządzeniem MEN. Następna część seminarium była realizowana w konwencji wspólnego dialogu. Uczestnicy wymieniali się wiedzą, doświadczeniem; analizowali problemy i bariery w realizacji działań z zakresu doradztwa zawodowego w szkołach. Marta Jonderko zaprezentowała również propozycje Icebreakers (łamacze lodów) i innych krótkich ćwiczeń możliwych do wykorzystania w czasie zajęć w szkole. Seminarium zakończyło się wspólnie podjętą decyzją o konieczności systematycznych spotkań w tym zakresie.

 

 

Materiały z seminarium „Naucz łowić?” – 

 

Dziękujemy wszystkim za udział i zaangażowanie!!!

 

 

 

 

 

 

Skip to content