17 października 2017

Dla uczniów

Propozycje dla uczniów na terenie Poradni:

 • Grupa terapeutyczna dla dzieci przedszkolnych z nieharmonijnym rozwojem, kształtująca funkcje poznawcze oraz sferę emocjonalno- społeczną

mgr Olga Chybiorz, mgr Dominika Pietroszek

 • Grupa terapeutyczna dla dzieci z problemami emocjonalnymi i trudnościami w kontaktach interpersonalnych – grupa starsza kl. IV-VI szkoła podstawowa

mgr Joanna Śliwka, mgr Marta Jonderko

 • Grupa terapeutyczna dla dzieci i rodziców dzieci lękowych: Kto zrozumie maciupka?” dla dzieci młodszych 5-6 letnich

dr Jadwiga Miękina- Pindur, mgr Joanna Bala

 • Grupa terapeutyczna dla dzieci z zaburzoną koncentracją uwagi oraz dla dzieci zahamowanych, mająca na celu rozwój  kompetencji społecznych, inteligencji emocjonalnej kl. IV-VI szkoły podstawowej.

mgr Katarzyna Korbut, mgr Agnieszka Surzycka

 • Grupa terapeutyczna dla dzieci z zaburzeniami w funkcjonowaniu ruchowym-trening różnicowania sensorycznego dla uczniów kl. I-III szkoły podstawowej

mgr Barbara Cieślar, mgr Olga Chybiorz

 • Grupa terapeutyczna dla dzieci lękowych i ich rodziców, uczniów kl. IV-VI szkoły podstawowej z trudnościami w funkcjonowaniu społecznym

mgr Anna Klima, mgr Maria Szarzec

 • Zajęcia rozwijające inteligencję emocjonalną kl. IV-VI szkoły podstawowej.

mgr Agnieszka Surzycka, mgr Maria Szarzec

 • Grupa terapeutyczna dla dzieci lękowych dla uczniów starszych klas I-III  szkoły podstawowej.

mgr Maria Kulej, mgr Anna Klima

 • Grupa terapeutyczna dla dzieci z trudnościami w czytaniu „Całoroczne czytanie z Panem Kuleczką” dla uczniów kl. III-IV szkoły podstawowej.

mgr Renata Twardowska, mgr Ewa Gansel

 • Grupa terapeutyczna dla dzieci z trudnościami w czytaniu kl. II szkoły podstawowej, „Czytam i wiem”.

mgr Ewa Gansel, mgr Renata Twardowska

 • Grupa terapeutyczna dla dzieci z trudnościami w pisaniu i czytaniu: „Ortofani”, dla kl. III-IV

mgr Małgorzata Wadas, mgr Dorota Chmura

 • Diagnoza predyspozycji zawodowych/porady zawodowe.

mgr Izabela Baszczyńska, mgr Halina Strumieńska-Fober, mgr Marta Jonderko, mgr Agnieszka Wojtas

 • Zajęcia o charakterze terapeutycznym feryjne i wakacyjne: dla uczniów uzdolnionych: „Mali odkrywcy”

mgr Marta Jonderko, Aurelia Pochopień, mgr Dorota Chmura

 • Dla uczniów uzdolnionych: „Rozwijanie twórczości i kreatywności poprzez zajęcia arteterapię” kl. IV-VII szkoły podstawowej

mgr Ewa Gansel, mgr Renata Twardowska

 • „Wakacyjne czytanie z Panem Kuleczką” dla uczniów kl II-IV,

mgr Renata Twardowska, mgr Ewa Gansel

 • Zajęcia rozwijające uzdolnienia: „Szlifujemy diamenty” dla uczniów uzdolnionych – grupa młodsza kl. II-IV uczniów szkół podstawowych.

mgr Małgorzata Krótki, mgr Barbara Cieślar