17 października 2017

Dla uczniów

 

Propozycje dla uczniów na terenie Szkół i Placówek:

 • Warsztat integracyjny dla uczniów klas 1 szkoły podstawowej.

mgr Joanna Śliwka, mgr Marta Jonderko

 • Zajęcia warsztatowe dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych kl. 1-3; „Dogoterapia jako metoda wspomagająca uczenie się”- przy udziale psa Schona.

mgr Ewa Nowińska

 • Warsztat dla uczniów kl. 1 szkoły podstawowej „Razem lepiej- jak lepiej współpracować i komunikować się w klasie”.

mgr Joanna Śliwka, mgr Aurelia Pochopień, mgr Marta Jonderko

 • Warsztat dla dzieci 6-letnich. „ Mali odkrywcy własnych talentów”- odkrywanie potencjału dziecka, jego mocnych stron.

mgr Małgorzata Wadas, mgr Dorota Chmura, mgr Aurelia Pochopień

 • Warsztat dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych II semestr „Jak się uczyć, techniki, style uczenia się”.

mgr Halina Strumieńska-Fober, mgr Ewa Gansel, mgr Renata Twardowska

 • Warsztaty aktywizujące wybór kształcenia/zawodu/- dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

mgr Izabela Baszczyńska

 • Prelekcja dla uczniów dotyczących czynników wyboru drogi edukacyjno- zawodowej.

mgr Izabela Baszczyńska

 • Warsztat dla uczniów: „Jak uczyć się szybciej i efektywniej?”- dla uczniów szkół podstawowych.

mgr Aurelia Pochopień, mgr Joanna Śliwka

 • Warsztaty dla rodziców; „Mamo, tato nudzi mi się”- w co się bawić z moim dzieckiem, alternatywa dla mediów.

mgr Małgorzata Wadas, mgr Aurelia Pochopień, mgr Dorota Chmur

 • Prelekcja dla uczniów szkół gimnazjalnych „Mój wirtualny świat”- dla uczniów oddziałów gimnazjalnych i kl. VII szkół podstawowych.

mgr Marta Jonderko

 • Warsztat dla uczniów klas II gimnazjum: „Co mi w duszy gra?” – rozpoznawanie uzdolnień i zainteresowań.

mgr Marta Jonderko

 • Warsztat dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych: „Efektywne radzenie sobie ze stresem egzaminacyjnym”.

mgr Mariusz Bartczak

 • Prelekcja dla rodziców: „Mózg jak mu pomóc- organiczne przyczyny trudnych zachowań i niepowodzeń szkolnych oraz zwiększenia wydajności układu nerwowego”

mgr Mariusz Bartczak

 • Warsztat dla młodzieży ponadgimnazjalnej „Gdy życie traci smak”.

mgr Agnieszka Wojtas, mgr Anna Tomkiel-Nizio

 • Zajęcia integracyjne dla uczniów I klas szkół ponadgimnazjalnych.

mgr Beata Nawrat, mgr Joanna Śliwka, mgr Szymon Chrząstek

 • Badania przesiewowe słuchu – program „Słyszę” i wzroku – program „Widzę” – przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum.

mgr Dorota Chmura, mgr Marta Jonderko, mgr Barbara Cieślar, mgr Małgorzata Wadas

 • Warsztat dla uczniów oddziałów gimnazjalnych i klasy VII szkoły podstawowej: „Gdy życie traci smak”

mgr Marta Jonderko  mgr Joanna Śliwka

 

Propozycje dla uczniów na terenie Poradni:

 • Grupa terapeutyczna dla dzieci z problemami emocjonalnymi i trudnościami w kontaktach interpersonalnych – grupa młodsza kl. I-III uczniów szkół podstawowych.

mgr Aurelia Pochopień, mgr Mirosława Granieczny, mgr Dorota Chmura

 • Grupa terapeutyczna dla dzieci z problemami emocjonalnymi i trudnościami w kontaktach interpersonalnych – grupa starsza kl. IV-VI szkoła podstawowa

mgr Joanna Śliwka, mgr Marta Jonderko

 • Grupa terapeutyczna dla dzieci jąkających się.

mgr Tomasz Brawański

 • Grupa terapeutyczna dla dzieci z nadpobudliwością psychoruchową z elementami socjoterapii.

mgr Katarzyna Korbut, mgr Agnieszka Surzycka

 • Grupa terapeutyczna dla dzieci zdolnych – grupa młodsza kl. I-III uczniów szkół podstawowych.

mgr Małgorzata Krótki, mgr Marta Jonderko, mgr Aurelia Pochopień, mgr Barbara Cieślar

 • Trening słuchowy dla dzieci.

mgr Małgorzata Baran, mgr Maria Szarzec

 • Grupa terapeutyczna dla uczniów z niedowidzeniem, słabym widzeniem z trudnościami w uczeniu się – dla uczniów klas IV- VI szkoły podstawowej.

mgr Barbara Cieślar, mgr Małgorzata Krótki

 • Trening umiejętności społecznych dla uczniów z całościowymi zaburzeniami rozwoju „TUS”, kl. 1-3 szkoły podstawowej.

mgr Agnieszka Surzycka, mgr Maria Szarzec

 • Grupa terapeutyczna dla dzieci i rodziców dzieci lękowych:„Kto zrozumie Maciupka?” dla dzieci młodszych p-le 6- 7-latki oraz kl. 1-3 szkoły podstawowej.

mgr Joanna Bala, dr Jadwiga Miękina-Pindur

 • Grupa terapeutyczna dla dzieci lękowych dla uczniów starszych klas 4-5 szkoły podstawowej.

mgr Maria Kulej, mgr Katarzyna Korbut

 • Grupa terapeutyczna dla dzieci z trudnościami w czytaniu „Całoroczne czytanie z Panem Kuleczką” dla uczniów kl. 3-4 szkoły podstawowej.

mgr Renata Twardowska, mgr Ewa Gansel

 • Grupa terapeutyczna rozwoju osobistego w zakresie radzenia sobie ze stresem.

mgr Mariusz Bartczak

 • Grupa terapeutyczna w wieku przedszkolnym” Mali odkrywcy uczuć” II semestr

mgr Jolanta Dróżdż- Stoszek, mgr Dominika Pietroszek

 • Diagnoza predyspozycji zawodowych/porady zawodowe.

mgr Izabela Baszczyńska, mgr Halina Strumieńska-Fober, mgr Marta Jonderko, mgr Agnieszka Wojtas

 • Diagnoza, terapia logopedyczna, porady bez badań, konsultacje, instruktaże, interwencje.

mgr Małgorzata Baran, mgr Dorota Chmura, mgr Tomasz Brawański

 • Zajęcia o charakterze terapeutycznym feryjne i wakacyjne wg harmonogramu na stronie internetowej poradni, który opracowany zostanie w grudniu dla zajęć feryjnych, a w maju dla zajęć wakacyjnych.

mgr Ewa Gansel, mgr Barbara Cieślar, mgr Małgorzata Krótki