17 października 2017

Dla uczniów

 

Propozycje dla uczniów na terenie Szkół i Placówek:

 • Warsztat integracyjny dla uczniów klas 1 szkoły podstawowej.

mgr Joanna Śliwka, mgr Marta Jonderko

 • Warsztat dla uczniów kl. 3 gimnazjum i 1 ponadgimnazjalnej: „Stres, jak sobie z nim radzić?”

mgr Edyta Szarzec

 • Warsztat dla uczniów kl. 1 szkoły podstawowej „Razem lepiej- jak lepiej współpracować i komunikować się w klasie”.

mgr Joanna Śliwka, mgr Aurelia Pochopień, mgr Marta Jonderko

 • Warsztat dla dzieci 6-letnich. „ Mali odkrywcy własnych talentów”- odkrywanie potencjału dziecka, jego mocnych stron.

mgr Małgorzata Wadas, mgr Dorota Chmura, mgr Aurelia Pochopień

 • Warsztat dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych II semestr „Jak się uczyć, techniki, style uczenia się”.

mgr Halina Strumieńska-Fober, mgr Ewa Gansel, mgr Renata Twardowska

 • Warsztaty aktywizujące wybór kształcenia/zawodu/- dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

mgr Izabela Baszczyńska, Halina Strumieńska-Fober

 • Prelekcja dla uczniów dotyczących czynników wyboru drogi edukacyjno- zawodowej.

mgr Izabela Baszczyńska, Halina Strumieńska-Fober

 • Warsztat dla uczniów: „Jak uczyć się szybciej i efektywniej?”- dla uczniów szkół podstawowych.

mgr Aurelia Pochopień, mgr Joanna Śliwka

 • Warsztaty dla rodziców; „Mamo, tato nudzi mi się”- w co się bawić z moim dzieckiem, alternatywa dla mediów.

mgr Małgorzata Wadas, mgr Aurelia Pochopień, mgr Dorota Chmur

 • Prelekcja dla uczniów szkół gimnazjalnych „Mój wirtualny świat”- dla uczniów oddziałów gimnazjalnych i kl. VII szkół podstawowych.

mgr Marta Jonderko

 • Warsztat dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych: „Efektywne radzenie sobie ze stresem egzaminacyjnym”.

mgr Mariusz Bartczak

 • Prelekcja dla rodziców: „Mózg jak mu pomóc- organiczne przyczyny trudnych zachowań i niepowodzeń szkolnych oraz zwiększenia wydajności układu nerwowego”

mgr Mariusz Bartczak

 • Warsztat dla młodzieży ponadgimnazjalnej: „Stres- mechnizmy radzenia sobie z nim”

mgr Agnieszka Wojtas, Halina Strumieńska-Fober

 • Warsztat dla młodzieży ponadgimnazjalnej „Gdy życie traci smak”.

mgr Szymon Chrząstek, mgr Marta Jonderko, mgr Beata Nawrat, mgr Joanna Śliwka, mgr Agnieszka Wojtas, mgr Edyta Szarzec

 • Zajęcia integracyjne dla uczniów I klas szkół ponadgimnazjalnych.

mgr Beata Nawrat, mgr Joanna Śliwka, mgr Szymon Chrząstek

 • Badania przesiewowe słuchu – program „Słyszę” i wzroku – program „Widzę” – przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum.

mgr Dorota Chmura, mgr Agnieszka Surzycka, mgr Barbara Cieślar, mgr Małgorzata Wadas

 • Warsztat dla uczniów III kl. gimnazjum oraz klasy VIII szkoły podstawowej: „Gdy życie traci smak”

mgr Marta Jonderko, mgr Joanna Śliwka

 • Warsztaty dla uczniów kl. VII- VIII szkoły podstawowej oraz dla uczniów szkół ponadpodstawowych dotyczący priorytetów życiowych, wartości, sensu życia

mgr Marta Jonderko, mgr Joanna Śliwka

 • „Dobre opowieści na dziecięce smutki”program profilaktyczny

mgr Jolanta Dróżdż-Stoszek, mgr Dominika Pietroszek

 • Warsztat zajęć o charakterze socjoterapeutycznym w pracy z zespołem klasowym

mgr Marta Jonderko, mgr Joanna Śliwka

 

Propozycje dla uczniów na terenie Poradni:

 • Grupa terapeutyczna dla dzieci przedszkolnych z nieharmonijnym rozwojem, kształtująca funkcje poznawcze oraz sferę emocjonalno- społeczną

mgr Olga Chybiorz, mgr Dominika Pietroszek

 • Grupa terapeutyczna dla dzieci z problemami emocjonalnymi i trudnościami w kontaktach interpersonalnych – grupa starsza kl. IV-VI szkoła podstawowa

mgr Joanna Śliwka, mgr Marta Jonderko

 • Grupa terapeutyczna dla dzieci i rodziców dzieci lękowych: Kto zrozumie maciupka?” dla dzieci młodszych 5-6 letnich

dr Jadwiga Miękina- Pindur, mgr Joanna Bala

 • Grupa terapeutyczna dla dzieci z zaburzoną koncentracją uwagi oraz dla dzieci zahamowanych, mająca na celu rozwój  kompetencji społecznych, inteligencji emocjonalnej kl. IV-VI szkoły podstawowej.

mgr Katarzyna Korbut, mgr Agnieszka Surzycka

 • Grupa terapeutyczna dla dzieci z zaburzeniami w funkcjonowaniu ruchowym-trening różnicowania sensorycznego dla uczniów kl. I-III szkoły podstawowej

mgr Barbara Cieślar, mgr Olga Chybiorz

 • Grupa terapeutyczna dla dzieci lękowych i ich rodziców, uczniów kl. IV-VI szkoły podstawowej z trudnościami w funkcjonowaniu społecznym

mgr Anna Klima, mgr Maria Szarzec

 • Zajęcia rozwijające inteligencję emocjonalną kl. IV-VI szkoły podstawowej.

mgr Agnieszka Surzycka, mgr Maria Szarzec

 • Grupa terapeutyczna dla dzieci lękowych dla uczniów starszych klas I-III  szkoły podstawowej.

mgr Maria Kulej, mgr Anna Klima

 • Grupa terapeutyczna dla dzieci z trudnościami w czytaniu „Całoroczne czytanie z Panem Kuleczką” dla uczniów kl. III-IV szkoły podstawowej.

mgr Renata Twardowska, mgr Ewa Gansel

 • Grupa terapeutyczna dla dzieci z trudnościami w czytaniu kl. II szkoły podstawowej, „Czytam i wiem”.

mgr Ewa Gansel, mgr Renata Twardowska

 • Grupa terapeutyczna dla dzieci z trudnościami w pisaniu i czytaniu: „Ortofani”, dla kl. III-IV

mgr Małgorzata Wadas, mgr Dorota Chmura

 • Diagnoza predyspozycji zawodowych/porady zawodowe.

mgr Izabela Baszczyńska, mgr Halina Strumieńska-Fober, mgr Marta Jonderko, mgr Agnieszka Wojtas

 • Zajęcia o charakterze terapeutycznym feryjne i wakacyjne: dla uczniów uzdolnionych: „Mali odkrywcy”

mgr Marta Jonderko, Aurelia Pochopień, mgr Dorota Chmura

 • Dla uczniów uzdolnionych: „Rozwijanie twórczości i kreatywności poprzez zajęcia arteterapię” kl. IV-VII szkoły podstawowej

mgr Ewa Gansel, mgr Renata Twardowska

 • „Wakacyjne czytanie z Panem Kuleczką” dla uczniów kl II-IV,

mgr Renata Twardowska, mgr Ewa Gansel

 • Zajęcia rozwijające uzdolnienia: „Szlifujemy diamenty” dla uczniów uzdolnionych – grupa młodsza kl. II-IV uczniów szkół podstawowych.

mgr Małgorzata Krótki, mgr Barbara Cieślar