17 października 2017

Szkolenia

  • „Jak rozmawiać w szkole z dzieckiem jąkającym się”- prelekcja. „Emisja i higiena głosu” szkolenie.

mgr Tomasz Brawański

  • „Horyzonty dla nauczyciela” wg oferty, kiedy zebrana zostanie grupa 15-17 osobowa.

mgr Jolanta Dróżdż- Stoszek

  • „Uczeń z Zespołem Aspergera lub autyzmem w szkole ogólnodostępnej- podstawowe informacji, praktyczne porady”.

mgr Mariusz Bartczak

  • Pomoc uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi- analiza opinii i orzeczeń konstruowanie i ewaluacja IPET-ów na każdym etapie edukacji.

mgr Halina Strumieńska- Fober, mgr Małgorzata Krótki, mgr Joanna Bala, mgr Marta Jonderko

  • „Dyslektyk w szkole – praktyczne porady”.

mgr Ewa Nowińska