15 września 2017

Sieci współpracy i samokształcenia

 

Poradnia Psychologiczo-Pedagogiczna w Cieszynie

  • Sieć współpracy i samokształcenia dla logopedów.

mgr Dorota Chmura, mgr Tomasz Brawański, mgr Małgorzata Baran;

  • Sieć współpracy dla doradców zawodowych.

mgr Izabela Baszczyńska, mgr Agnieszka Wojtas;

  • Sieć współpracy i samokształcenia dla pedagogów szkolnych szkół podstawowych.

mgr Małgorzata Krótki, mgr Renata Twardowska;

Terminy spotkań: 23.11.2017r., 11.01.2018r., 22.02.2018r., 22.04.2018r.

  • Sieć współpracy i samokształcenia dla pedagogów szkół gimnazjalnych oraz klas 7 szkoły podstawowej.

mgr Anna Tomkiel-Nizio, mgr Marta Jonderko;

Terminy spotkań: 01.12.2017r. (PPP w Skoczowie),  23.02.2018r. (PPP w Skoczowie), 11.05.2018r. (PPP w Cieszynie)

  • Sieć współpracy i samokształcenia dla pedagogów szkół ponadgimnazjalnych.

mgr Agnieszka Wojtas, mgr Szymon Chrząstek;

  • Sieć wsparcia i samokształcenia dla psychologów wszystkich typów szkół i placówek.

mgr Ewa Gansel, mgr Beata Nawrat;

  • Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli dzieci nieśmiałych i zahamowanych emocjonalnie.

dr Jadwiga Miękina- Pindur, mgr Joanna Bala, mgr Anna Klima, mgr Małgorzata Wadas.

Poradnia Psychologiczo-Pedagogiczna w Skoczowie

  • Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli przedszkoli.

mgr Małgorzata Wadas, mgr Aurelia Pochopień, mgr Dorota Chmura;

  • Sieć współpracy i samokształcenia dla pedagogów szkół podstawowych z rejonu Skoczowa.

mgr Joanna Śliwka, mgr Małgorzata Wadas;