15 września 2017

Grupy wsparcia

 

Poradnia Psychologiczo-Pedagogiczna w Cieszynie

  • Grupa wsparcia dla logopedów.

mgr Dorota Chmura, mgr Tomasz Brawański, mgr Małgorzata Baran;

  • Grupa wsparcia dla doradców zawodowych.

mgr Izabela Baszczyńska, mgr Agnieszka Wojtas;

  • Grupa wsparcia dla pedagogów szkolnych szkół podstawowych.

mgr Małgorzata Krótki, mgr Renata Twardowska;

  • Grupa wsparcia dla pedagogów szkół ponadgimnazjalnych.

mgr Agnieszka Wojtas, mgr Szymon Chrząstek;

  • Grupa wsparcia dla psychologów wszystkich typów szkół i placówek.

mgr Ewa Gansel, mgr Beata Nawrat;

  • Grupa wsparcia dla nauczycieli dzieci nieśmiałych i zahamowanych emocjonalnie.

dr Jadwiga Miękina- Pindur, mgr Joanna Bala, mgr Anna Klima.

Poradnia Psychologiczo-Pedagogiczna w Skoczowie

  • Grupa wsparcia dla nauczycieli przedszkoli.

mgr Małgorzata Wadas, mgr Aurelia Pochopień, mgr Dorota Chmura;

  • Grupa wsparcia dla pedagogów szkół podstawowych z rejonu Skoczowa.

mgr Joanna Śliwka, mgr Edyta Szarzec

  • Grupa wsparcia dla surdopedagogów

mgr Marta Jonderko, mgr Agnieszka Surzycka, mgr Małgorzta Baran