Konsultacje telefoniczne

ZPPP w Cieszynie proponuje możliwość porad i konsultacji telefonicznych w dniach:

  • poniedziałek w godz. 12.00-14.00 w PPP w Cieszynie, tel. 33 852 24 33 lub 785 190 096
  • czwartek w godz. 12.00-13.00 w PPP w Skoczowie, tel. 33 853 25 54 lub 783 966 592

Konsultacje są przeznaczone zarówno dla nauczycieli, jak i rodziców uczniów.

Jednocześnie przypominamy, że na Facebooku Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Cieszynie znajdują się materiały na temat depresji oraz profilaktyki zdrowia psychicznego. Zachęcamy do skorzystania z tych materiałów.

Skip to content