Konsultacje telefoniczne

Zespół Poradni Psychologiczno Pedagogicznych w Cieszynie informuje, że w obu Poradniach, tj. w PPP w Cieszynie i w PPP w Skoczowie można uzyskać dodatkowe wsparcie w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie konsultacji telefonicznych

w poniedziałek, 11.01.2021r. w godzinach 12.30 – 14.00; tel. 33 852 24 33 (PPP w Cieszynie)
w czwartek, 14.01.2021 r. w godzinach 12.30 – 14.00; tel. 783 966 592 (PPP w Skoczowie)

W w/w terminach mogą uzyskać pomoc zarówno uczniowie, jak i ich rodzice oraz nauczyciele.

Ponadto informujemy, że obie Poradnie są czynne i przyjmują dzieci i młodzież przez cały okres ferii zimowych zgodnie z harmonogramem.

Wszystkim uczniom życzymy udanych ferii zimowych.

Skip to content