Konkurs fotograficzny

Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Cieszynie we współpracy ze Starostwem Powiatowym w  Cieszynie zaprasza uczniów szkół podstawowych z klas VII-VIII oraz uczniów szkół ponadpodstawowych Powiatu Cieszyńskiego do wzięcia udziału w Konkursie Fotograficznym

„KOLORY SMUTKU, ODCIENIE RADOŚCI – UCHWYCONE W OBIEKTYWIE, EMOCJE W FOTOGRAFII…”

Konkurs jest organizowany z okazji światowego dnia walki z depresją, którego obchody przypadają na dzień 23.02.2023R.

Pracę wraz z dołączoną do niej kartą z danymi uczestnika oraz kartą zgłoszenia należy dostarczyć w terminie do dnia 17 lutego 2023r. do sekretariatu ZPPP w Cieszynie lub w Skoczowie lub przesłać na adres organizatora: Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Cieszynie, ul. Kraszewskiego 13a, 43-400 Cieszyn lub Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Skoczowie ul. Górecka 65a 43-430 Skoczów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Konkurs fotograficzny „Kolory smutku, odcienie radości –  uchwycone w obiektywie, emocje w fotografii….”.

Informacja o wynikach konkursu ukaże się na stronie Internetowej Poradni w lutym 2023r.

Skip to content