JAK BEZPIECZNIE PRZESYŁAĆ ZGŁOSZENIE I INNE PLIKI

INSTRUKCJA DLA KLIENTÓW PORADNI

1.

Wybieramy pliki jakie chcemy przesłać do poradni.

2.

Wykorzystując darmową aplikację do archiwizacji np. 7-zip, tworzymy archiwum zabezpieczone hasłem*. Hasło powinno składać się z minimum 8 znaków, zawierać duże i małe litery, cyfry oraz znaki specjalne.

Przykładowe hasło: [email protected]@

3.

Stworzone archiwum dodajemy jako załącznik do maila.

4.

Przesyłamy do poradni mail z załącznikiem.

5.

Następnie przekazujemy hasło, jedną z poniższych metod:

– Hasło wysyłamy sms na numer wskazany przez poradnie,

– przekazujemy hasło telefonicznie,

– wysyłam hasło również mailem po upływie np. godziny od pierwszej wiadomości

Skip to content