Inspektor Danych Osobowych

Dyrekcja ZPPP w Cieszynie informuje, że w placówce został wyznaczony Inspektor Danych Osobowych.

Dane kontaktowe Inspektora: Marek Wantulok

  • Nr telefonu 33-815-00-21
  • Email: iodo@escobb.com.pl
Skip to content