Informacja dotycząca okresu ważności orzeczeń

Zespół Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych w Cieszynie informuje, że zgodnie z art. 312, ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo Oświatowe dotyczącego orzeczeń o potrzebie: kształcenia specjalnego, indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego, indywidualnego nauczania oraz orzeczeń o potrzebie zajęć rewalidacyjno- wychowawczych, które zostały wydane przed 1 września 2017r. zachowują ważność na okres na jaki zostały wydane.

W przypadku orzeczeń, o których mowa w ust. 2 i 3  w/w ustawy, ustawodawca wydłużył okres ich ważności do czasu zakończenia przez uczniów kształcenia w klasach wskazanych w przepisach (odpowiednio w klasie III, IV, VI lub VIII szkoły podstawowej), co oznacza, że przepisy te stosuje się do tego czasu.

 

Skip to content