17 października 2017

Dla rodziców

Propozycje dla rodziców na terenie Poradni:

  • „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” – jak mówić, żeby dzieci słuchały, jak słuchać, żeby do nas mówiły cz. I metodą Mazlish&Faber.

 mgr Małgorzata Krótki, mgr Halina Strumieńska- Fober

  • Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z  autyzmem i Zespołem Aspergera w PPP w Cieszynie. Spotkania odbywać się będą wg harmonogramu ustalonego na I- szym spotkaniu.

mgr Małgorzata Krótki, mgr Mariusz Bartczak

  •  Grupa wsparcia dla rodziców dzieci nieśmiałych i zahamowanych emocjonalnie.

mgr Joanna Bala, dr Jadwiga Miękina- Pindur,  mgr Anna Klima