Godziny pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Skoczowie w dniu 31 grudnia 2020r.

Dyrekcja Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Cieszynie informuje, iż w dniu 31.12.2020r. sekretariat Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Skoczowie będzie nieczynny, natomiast Poradnia będzie czynna od godz. 8:00 do 13:00.

Skip to content