Godziny praca ZPPP w okresie świąteczno-noworocznym

Dyrekcja Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Cieszynie
informuje, iż 24 grudnia 2019r. (Wigilia) poradnia w Skoczowie będzie
nieczynna, natomiast poradnia w Cieszynie będzie pełnić dyżur w
godzinach od 8.00 do 12.00.

W pozostałe dni okresu świąteczno-noworocznego obie poradnie pracują wg dotychczasowego harmonogramu pracy.

Skip to content