„DZIAŁANIA INTERWENCYJNE NA TERENIE SZKOŁY/PLACÓWKI. BANK DOBRYCH PRAKTYK”

Zaproszenie na panel dyskusyjny dla Dyrektórów Szkół i Placówek z terenu Powiatu Cieszyńskiego
PT: „DZIAŁANIA INTERWENCYJNE NA TERENIE SZKOŁY/PLACÓWKI. BANK DOBRYCH PRAKTYK”

Czwartek, 2 grudnia 2021 r. Sala Sesyjna Starostwa Powiatowego w Cieszynie I gr. godz. 08.00 – 08.50, II gr. godz. 09.15 -10.05, III gr. godz.10.30 -11.20 
Zapisy pod nr tel. 33 8522433, 785190096 
lub mailowo: [email protected] do 30.11.2021 r., do godz. 15.00

Z uwagi na okres pandemii i konieczność zapewnienia bezpiecznych warunków dla uczestników panelu dyskusyjnego, organizatorzy planują spotkanie: w reżimie sanitarnym, w czasie nie przekraczającym 50 minut, z dużą dbałością o dyscyplinę czasową spotkania. W przypadku wprowadzenia dodatkowych obostrzeń organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany formy (on-line). Zapraszamy zainteresowanych wydarzeniem Dyrektorów.  
Dyrekcja i Zespół ds. interwencji ZPPP w Cieszynie
Program przebiegu panelu dyskusyjnego:
08.00-08.05  Powitanie zaproszonych gości – dr Jadwiga Miękina-Pindur, Dyrektor Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Cieszynie
08.05 – 08.20  Obecność i aktywność dyrektora szkoły w sytuacji kryzysowej, w tym jego działań na rzecz koordynowania przebiegu czynności  interwencyjnych – mgr Jakub Kuc, Dyrektor Zespołu Szkół w Istebnej.
08.20 – 08.35  Kryzys psychologiczny w okresie działań interwencyjnych w szkole oraz wspomaganie dyrektora w organizacji budowania strategii radzenia sobie z obecnością, aktywnością i odpowiedzialnością za poszczególne obszary wymagające wsparcia psychologicznego – mgr Katarzyna Małyjurek, psycholog ze Szkoły Podstawowej w Goleszowie
08.35 – 08.50  Dyskusja. Rozmowy na temat indywidualnych doświadczeń interwencji kryzysowych w szkole/placówce Dyrektorów szkół, ich obecności w centrum kryzysu psychologicznego oraz sprawdzonych działań, zwłaszcza w okresie pandemii
08.50 – 08.55 Wnioski i zakończenie panelu dyskusyjnego mgr Beata Nawrat, psycholog, psychoterapeuta Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Cieszynie, moderator panelu dyskusyjnego
Skip to content