11 czerwca 2024

Do pobrania

Zgłoszenie dziecka do Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Cieszynie – pobierz (pdf)

Druki na potrzeby Zespołu Orzekającego

Zaświadczenie lekarskie:

Indywidualne nauczanie – pobierz (pdf)

Kształcenie specjalne – pobierz (pdf)

Wczesne wspomaganie rozwoju – pobierz (pdf)

Zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze – pobierz (pdf)

Indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne – pobierz (pdf)

Opinia dotycząca dziecka/ucznia:

Indywidualne nauczanie – pobierz (pdf)

Kształcenie specjalne – pobierz (pdf)

Wczesne wspomaganie rozwoju – pobierz (pdf)

Indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne – pobierz (pdf)

Wniosek do Zespołu Orzekającego Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Cieszynie – pobierz (pdf)

Wniosek do Zespołu Orzekającego Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Skoczowie – pobierz (pdf)

Dla uchodźców z Ukrainy

Wniosek o wydanie orzeczenia w języku ukraińskim – pobierz (doc)

Wniosek o wydanie orzeczenia w języku rosyjskim – pobierz (doc)

Wniosek o wydanie orzeczenia w języku polskim – pobierz (doc).

Pozostałe Druki

Zaświadczenie lekarskie:

Zaświadczenia lekarskie  – zindywidualizowana ścieżka kształcenia – pobierz (pdf)

Opinia:

Opinia szkoły o uczniu – ryzyko specyficznych trudności w nauce – pobierz (pdf)

Opinia szkoły o uczniu – kontrolne badanie ryzyka specyficznych trudności w nauce – pobierz (pdf)

Opinia szkoły o uczniu – trudności w nauce – pobierz

Opinia szkoły w sprawie organizacji zindywidualizowanej ścieżki kształcenia – pobierz  (pdf)

Opinia szkoły o uczniu w celu wydania opinii dla ucznia, który nie ukończył 15 lat i zamierza podjąć praktyczną naukę zawodu w szkole branżowej I stopnia – pobierz (pdf)

Opinia dotycząca ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym lub niedostosowanego społecznie – pobierz (pdf)

Wniosek:

Wniosek o wydanie kopii orzeczenia/opinii o wwr wydanego przez PPP w Cieszynie –  pobierz  (pdf)

Wniosek o wydanie kopii orzeczenia/opinii o wwr wydanego przez PPP w Skoczowie – pobierz  (pdf)

Wniosek o przekazanie dokumentacji badań z PPP w Cieszynie do innej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – pobierz (pdf)

Wniosek o przekazanie dokumentacji badań z PPP w Skoczowie do innej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – pobierz  (pdf)

RODO

Klauzula informacyjna – pobierz (pdf)

Skip to content