Tryb pracy ZPPP w Cieszynie

W roku szkolnym 2020/2021 poradnia rozpoczęła pracę w trybie stacjonarnym, gabinetowym. Jednak z uwagi na trwające zagrożenie epidemiczne oraz warunki lokalowe obu Poradni do odwołania zawieszone są zajęcia grupowe dla dzieci i rodziców. W celu zachowania maksymalnego bezpieczeństwa wszystkie wizyty indywidualne umawiane są telefonicznie pod numerem: PP-P w Cieszynie tel. 33 852 24 33 PP-P Read more about Tryb pracy ZPPP w Cieszynie[…]

Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły

Zarząd Powiatu Cieszyńskiego ogłasza konkurs na stanowiska dyrektorów n/w szkół: Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Skoczowie – pobierz (pdf) Zespół Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych im. Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Cieszynie – pobierz (pdf) Zespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich im. Władysława Reymonta w Wiśle – pobierz (pdf) Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych w Read more about Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły[…]

Wznowienie działalności diagnostycznej

Szanowni Państwo !

Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych wznawia działalność diagnostyczną w formie bezpośredniej pracy. Wznowienie działalności nie oznacza, że wracamy w pełni do systemu pracy z okresu przed wybuchem epidemii. Sytuacja, w jakiej wszyscy żyjemy wymusiła na nas konieczność opracowania nowych procedur diagnostycznych.

[…]

Informacja dla uczniów podejmujących naukę w branżowej szkole I stopnia

  • Uczeń który nie wymaga opinii poradni.

Osoba, która ukończyła ośmioletnią szkołę podstawową, a która 1.09.2020 r. nie będzie miała ukończonych 15 lat (ale ukończy je w roku kalendarzowym 2020) może być zatrudniona na zasadach określonych dla młodocianych w celu przygotowania zawodowego –  nie wymaga opinii poradni dla celów podpisania umowy (dotyczy to uczniów urodzonych wrzesień – grudzień 2005r.).

[…]

Wznowienie zajęć w PPP w Cieszynie i PPP w Skoczowie

Dyrekcja ZPPP w Cieszynie informujemy, iż zgodnie z nowelizacją rozporządzenia MEN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020r. poz. 410) Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych wznawia pracę stacjonarną 4 maja, jednak otwarcie na klienta zewnętrznego nastąpi 11 maja 2020r. zgodnie z nowymi procedurami przyjęcia klienta Read more about Wznowienie zajęć w PPP w Cieszynie i PPP w Skoczowie[…]