Wznowienie działalności diagnostycznej

Szanowni Państwo !

Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych wznawia działalność diagnostyczną w formie bezpośredniej pracy. Wznowienie działalności nie oznacza, że wracamy w pełni do systemu pracy z okresu przed wybuchem epidemii. Sytuacja, w jakiej wszyscy żyjemy wymusiła na nas konieczność opracowania nowych procedur diagnostycznych.


Priorytetowo przyjmowane będą: dzieci i uczniowie wymagający wydania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych lub nauczania indywidualnego, opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, odroczenia obowiązku szkolnego, indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego – ważnych dla przyszłości edukacyjnej i dalszych losów dzieci oraz inne w sprawach pilnych w miarę możliwości organizacyjnych placówki.

Czynności ujęte w planie pracy placówki: terapie psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne, będą nadal prowadzone z wykorzystaniem metod i technik na odległość, Placówka działa z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, które polegają m.in. na ograniczeniu kontaktu osobistego pracowników z klientami poradni. Dlatego też specjaliści poradni będą nadal udzielać Państwu wsparcia i pomocy w sposób zdalny, co wiąże się z odwoływaniem wizyt, na które macie Państwo wyznaczone terminy – a specjaliści skontaktują się z Państwem telefonicznie. Ze względu na koronawirusa aktualnie rejestracja została wstrzymana. Poinformujemy na naszej stronie jak tylko ją wznowimy. Zanim Państwo skorzystają z naszych usług prosimy o zapoznanie się z procedurami przyjmowania klientów.

Wszelkie nasze działania mają na celu zabezpieczenie klientów i pracowników Poradni i zminimalizowanie możliwości zakażenia COVID-19.

Ankieta wstępnej kwalifikacji – pobierz (pdf)

Procedura zgłaszania się na diagnozę – pobierz (pdf).

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u klienta – pobierz (pdf)

Procedury zapobiegawcze podejrzenie zakażenia u pracownika – pobierz (pdf)

Skip to content